PNP, polyneuropathie

Bij polyneuropathie (PNP) zijn 1 of meer zenuwen in de armen of benen beschadigd. Hierdoor werken het gevoel en de spieren niet goed meer. Meestal komt het door een stoornis bij de uiteinden van de zenuwen. De klachten treden dan ook vaak op aan de handen en de voeten.

Wat is PNP?

Bij polyneuropathie is er sprake van een stoornis bij met name de uiteinden van de zenuwen. Hierbij is het gevoel aangetast  (de gevoelszenuwen) of de beweging is verstoord (bewegingszenuwen). Het kan ook dat zowel het gevoel als de beweging is aangedaan.

Klachten en verschijnselen

Klachten die op kunnen treden bij polyneuropathie:

  • gevoel: doof of veranderd gevoel, prikkelingen, tintelingen en pijn
  • beweging: zwakte van spieren waardoor bewegingen moeilijker gaan, moeite om het evenwicht te bewaren

Waar deze klachten optreden, hangt af van welke zenuwen zijn aangedaan. Meestal is het in de handen en/of de voeten.

Oorzaken van polyneuropathie

Polyneuropathie kan verschillende oorzaken hebben:

  • verstoorde stofwisseling (suikerziekte, nierziekten, ziekten van de schildklier)
  • gebrek aan bepaalde vitamines
  • overmatig alcohol- of medicijngebruik
  • erfelijkheid
  • infecties
  • auto-immuunziekten

Soms blijft de oorzaak onbekend.

Diagnose en behandeling van polyneuropathie

De arts stelt de diagnose onder andere op grond van bloedonderzoek en een ElektroMyoGrafie. Bij een EMG meten we de snelheid waarmee de zenuwen prikkels doorgeven aan de spieren. De behandeling is afhankelijk van de achterliggende oorzaak.