Prematuriteit (te vroeg geboren)

Baby's die worden geboren tussen 32 en 37 weken zwangerschap, noemen we prematuur. Premature baby's kunnen problemen hebben met ademhalen, voeding en groei. Daarom liggen deze baby's vaak op onze couveuseafdeling. Daar krijgen ze alle medische zorg die ze nodig hebben.

Ademhaling

Te vroeg geboren kindjes kunnen moeite hebben om helemaal zelfstandig te ademen. In dat geval krijgen ze hulp bij het ademen. Op onze couveuseafdeling hebben we verschillende vormen van ademhalingsondersteuning. Houdt u er rekening mee dat dit er spannend uit kan zien.

Voeding

Te vroeg geboren kindjes hebben vaak niet genoeg energie om zelf alle voeding te drinken. Kindjes jonger dan 34 weken zijn daar ook nog niet klaar voor. Wanneer ze ouder worden en laten zien dat ze graag zelf willen drinken, mogen ze dit proberen. Tot dan krijgt het kindje een neusmaagsonde. Via deze sonde wordt afgekolfde moedermelk of kunstvoeding gegeven. Het kindje houdt de sonde tot hij of zij zelf genoeg kan drinken. Voor hele jonge of kleine kindjes is het soms ook nodig om voeding via een infuus te geven. Wilt u borstvoeding geven? Dit is bij een te vroeg geboren kindje anders dan bij andere baby's. Onze verpleegkundigen en lactatiekundigen hebben hier veel ervaring mee. Zij helpen u graag.

Bedjes

Op de couveuseafdeling hebben we 3 soorten bedjes:

  • couveuse. Deze is lekker warm en vochtig. Dit is fijn voor kindjes die te vroeg geboren of heel klein zijn. Vaak leggen we een doek over de couveuse om het licht te dempen. Fel licht is voor te vroeg geboren kinderen niet fijn.
  • open couveuse. De kindjes hebben dan meestal alleen een luier aan. Ze worden warm gehouden door een warmtematrasje en de stralingslamp. Dit bedje wordt gebruikt om het kindje goed te kunnen observeren.
  • wiegje. Als een kindje stabiel en oud genoeg is, mag hij of zij in een wiegje. Vaak leggen we er een kruik bij, zodat het kindje warm blijft.

Vooruitzichten

Een te vroeg geboren baby mag naar huis als:  

  • de baby geen ademhalingsondersteuning nodig heeft  
  • de baby zelf voldoende kan drinken tijdens de voedingen  
  • de baby minimaal 2000 gram weegt  
  • de baby goed op temperatuur kan blijven in een wiegje  
  • de baby minimaal 36 weken oud zou zijn, als hij nog in de buik had gezeten

Emotionele gevolgen

De vroeggeboorte en de opnameperiode daarna kunnen veel emoties teweegbrengen bij ouders. Daarom bieden wij de ouders altijd maatschappelijk werk aan. De maatschappelijk werkster kan u helpen met het verwerken van emoties, maar ook met praktische zaken.