Radicale prostatectomie

Prostaatkanker kan worden behandeld met een operatie die de uroloog met behulp van een robot uitvoert. Patiënten van de polikliniek urologie in Ede worden geopereerd in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Na de operatie kunt u last krijgen van ongewenst urineverlies en erectiestoornissen.

Voorbereidend gesprek bij bekkenfysiotherapeut

Als de uroloog heeft geconstateerd dat de prostaat verwijderd moet worden, verwijst hij of zij u onder andere naar de bekkenfysiotherapeut. Voordat u wordt geopereerd, heeft u hier een afspraak. De bekkenfysiotherapeut onderzoekt de bekkenbodem en vertelt welke voorbereidende oefeningen u kunt doen. De bekkenfysiotherapeut vertelt u ook welke klachten u kunt hebben na de operatie. Hij of zij bespreekt met u wanneer na de operatie u weer mag oefenen. U maakt samen een vervolgafspraak.

Bijwerkingen

Ongewild urineverlies en erectiestoornissen zijn de meest voorkomende bijwerkingen van de operatie. Deze bijwerkingen zijn vaak hinderlijk en beperkend.

Ongewild urineverlies

De urinekatheter wordt 7 tot 10 dagen na de operatie verwijderd. Dan zal blijken of er ongewenst urineverlies is en hoe ernstig dit is. Dit kan een moment van grote schrik zijn, omdat u dan ineens ervaart wat het is om de controle over het ophouden van de urine kwijt te zijn. De continentieverpleegkundige kan u advies geven over het gebruik van incontinentiemateriaal.

Het verschilt per persoon hoeveel urine u verliest en hoe lang u deze klachten houdt. Bij het grootste deel van de mannen is het urineverlies binnen een jaar na de operatie hersteld. Meestal treedt het urineverlies op bij activiteiten zoals hoesten en wandelen. Dit kan ervoor zorgen dat u bewegen gaat vermijden. Daar is echter geen medische reden voor. Het is voor uw gezondheid heel goed om juist wel te bewegen, ook te wandelen. Probeer u niet te laten leiden door het urineverlies. Door het oefenen van de bekkenbodemspieren kan het urineverlies sneller herstellen.

Erectiestoornissen

Erectiestoornissen herstellen meestal niet vanzelf. Oefeningen van de bekkembodemspieren en medicijnen worden steeds meer en steeds vroeger ingezet voor het behandelen van erectiestoornissen. Goede bekkenbodemspieren dragen bij aan goed kunnen plassen, het ophouden van de plas en een goede seksuele functie. Na de operatie zijn de bekkenbodemspieren extra nodig om de bijwerkingen van de operatie op te lossen of te beperken.

Locaties controles en operatie

Prostaatoperaties voor patiënten uit Ziekenhuis Gelderse Vallei worden gedaan in de Alliantie Regionale TopZorg (ARTZ). Dit is een samenwerkingsverband met de ziekenhuizen in Arnhem en Doetinchem. De operatie gebeurt in 1 van deze ziekenhuizen, meestal Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Voor de voorbereidingen, nacontroles en het verwijderen van de urinekatheter gaat u naar Ziekenhuis Gelderse Vallei, afdeling urologie.