Schildklier werkt te snel

De schildklier maakt te veel schildklierhormoon aan (hyperthyreoïdie).

Wat is hyperthyreoïdie?

Bij hyperthyreoïdie maakt de schildklier te veel schildklierhormoon aan. Bij een overmaat aan schildklierhormoon zal de stofwisseling worden aangespoord. Mogelijke verschijnselen die bij hyperthyreoïdie kunnen optreden zijn hartkloppingen of versnelde polsslag, gewichtsverlies, vermoeidheid, overmatig transpireren, trillende handen en vingers, zenuwachtigheid en gejaagdheid, ontregelde menstruatie cyclus, diarree, geïrriteerdheid, angst en/of andere psychische klachten.

Mogelijke oorzaken van hyperthyreoïdie zijn:

  • ziekte van Graves: een auto-immuunziekte waarbij antistoffen worden gemaakt die de schildklier stimuleren om extra schildklierhormoon te maken
  • toxisch multinodulaire struma: een vergrote schildklier met een aantal (goedaardige) knobbels die zorgen voor een toegenomen schildklierhormoonproductie
  • toxisch adenoom (goedaardige zwelling van schildklierweefsel met een te hoge schildklierhormoon): er is sprake van één te hard werkende knobbel in de schildklier die de rest van de schildklier onderdrukt
  • virusontsteking van de schildklier (ziekte van De Quervain): een ontsteking van de schildklier die gepaard gaat met een kortdurende hyperthyreoïdie

Diagnose hyperthyreoïdie

Een te snel werkende schildklier kan worden vastgesteld met bloedonderzoek. Ook kan worden bepaald of er sprake is van antistoffen in het bloed die tegen het eigen schildklierweefsel zijn gericht (auto-antistoffen), zoals bij de ziekte van Graves. Soms wordt een scan van de schildklier gemaakt. Hierbij wordt een afbeelding gemaakt van de schildklier met behulp van een geringe hoeveelheid per injectie toegediend radioactief materiaal.

Behandeling van hyperthyreoïdie

Een te snel werkende schildklier kan op verschillende manieren worden behandeld:

  • allereerst met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormoon remmen (thyreostatica). Dit kan met een lage dosering tabletten waardoor de te snelle werking onderdrukt wordt. Een tweede optie is een hoge dosering tabletten, waardoor de schildklier volledig geblokkeerd wordt, aangevuld met schildklierhormoon in tabletvorm.
  • (een deel van) het schildklierweefsel kan worden vernietigd door het geven van een dosis radioactief jodium dat zeer selectief in de schildklier wordt opgenomen
  • tot slot kan (een deel van) de schildklier door de chirurg operatief verwijderd worden

De daadwerkelijke behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de hyperthyreoïdie en uiteraard, uw eigen voorkeur. De diagnostiek en behandeling van hyperthyreoïdie worden meestal in het ziekenhuis gedaan. U kunt hiervoor bij elke internist terecht.