Slaapstoornissen

Een veelvoorkomend slaapprobleem is langdurige slapeloosheid (chronische insomnie). Hiervan is sprake als de slapeloosheid langer dan een maand aanhoudt. Het treedt minimaal 3 keer per week op en geeft overdag klachten. Slapeloosheid betekent: niet in slaap kunnen vallen, niet of moeilijk doorslapen en/of te vroeg wakker worden.

Oorzaak van langdurige slapeloosheid

Slapeloosheid kan ontstaan als reactie op een lichamelijke aandoening, een bijwerking van medicatie, een stressvolle periode of als gevolg van een psychisch probleem, zoals depressie, burn-out of een angststoornis. Als hier sprake van is, is het verstandig om eerst het lichamelijke of psychische probleem te behandelen. Soms is er geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan van de slapeloosheid.

Het voortbestaan van de slapeloosheid wordt vaak bepaald door een combinatie van factoren die elkaar versterken. Slecht slapen kan in stand gehouden worden door:  

  • negatieve gedachten over slaap  
  • moeite hebben met ontspannen  
  • het compenseren van slechte nachten (door bijvoorbeeld langer in bed te blijven liggen)

Ondanks dat de oorzaak van de slapeloosheid vaak al is verdwenen, zorgen deze factoren ervoor dat de slapeloosheid blijft bestaan.

Andere slaapstoornissen

Andere vormen van slaapproblemen zijn rusteloze benen, stoornis in het dag-nachtritme, nachtmerries en slaapwandelen of andere gedragingen die de slaap negatief beïnvloeden. Ook hierbij kunnen eerder genoemde factoren als negatieve gedachten over slaap een belangrijke versterkende rol spelen.

Psychologische diagnostiek

In een individueel gesprek met de psycholoog wordt gekeken naar het ontstaan en de instandhouding van uw slaapprobleem Het doel van dit gesprek is het opstellen van een behandeladvies.

Behandeladvies bij slaapproblemen

Uw psycholoog overlegt met u wat het best aansluit bij uw slaapklachten. Dit kan ondersteuning zijn door de slaapconsulent die zich richt op uw slaaphygiëne. Wanneer er een lopende behandeling is bij een psycholoog of psychiater, worden daarbinnen adviezen gegeven hoe de slaap kan worden verbeterd. Daarnaast kan het advies zijn om buiten het ziekenhuis hulp te zoeken voor (andere) psychische klachten. Vaak zal de behandeling 'cognitieve gedragstherapie bij slaapproblemen' worden geadviseerd. De afdeling medische psychologie biedt deze behandeling in groepsverband aan.

De patiënt vertelt

Lees de ervaringen van onze patiënten.

‘Hier wordt echt serieus naar je probleem gekeken’