Te klein of te licht bij geboorte

Sommige baby’s zijn bij de geboorte naar verhouding te klein of wegen te weinig. We noemen dat dysmaturiteit. Dit komt vaak voor bij baby’s die te vroeg geboren zijn. Maar ook baby’s die rond de uitgerekende datum worden geboren, kunnen dysmatuur zijn.

Oorzaak

Er zijn verschillende oorzaken waarom een baby te klein of te licht wordt geboren. Soms komt het omdat de placenta niet goed (meer) werkt. De baby krijgt zijn of haar voeding en zuurstof via de placenta. Als die niet goed werkt, kan de baby minder goed groeien. Soms vinden de artsen geen reden waarom de baby te klein of te licht is.

Gevolg

Dysmature baby's kunnen vaak het suikergehalte in het bloed nog niet zo goed op peil houden. Daarom worden deze kindjes de eerste 24 uur na de geboorte een aantal keren geprikt. Dit gebeurt in de hiel. Zo meten we het suikergehalte van het bloed. Dit suikergehalte heet ook wel de glucosewaarde. Als het kindje samen met moeder op de kraamafdeling ligt, kan het kindje in principe bij moeder blijven.

Soms hebben dysmature baby's wat extra voeding nodig. Een enkele keer is een infuus met glucose nodig. We bouwen dit infuus na een tijdje langzaam af, totdat het kindje de glucose zelf op peil kan houden.

Vooruitzichten

Wanneer een kindje een infuus met glucose nodig heeft, controleren we regelmatig het glucosegehalte in het bloed. We bouwen het infuus langzaam af, totdat het kindje de glucose zelf op peil kan houden. Soms duurt dit enkele dagen, soms wat langer.