TIA (beroerte)

Een TIA (Transient Ischaemic Attack) wordt ook wel gezien als een lichte beroerte. Bij een Tia is er sprake van een tijdelijke verminderde bloedtoevoer in de slagaderen van de hersenen. Hierdoor kunnen er uitvalsverschijnselen optreden die vaak korter dan 30 minuten duren. Als de klachten binnen 24 uur weer over zijn spreekt men van een TIA.

Hoe ontstaat een TIA?

De hersenen worden voorzien van zuurstof via onze halsslagaders. Een TIA kan veroorzaakt worden door slechte kwaliteit van de bloedvaten. Door een beschadiging in onze bloedvaten kan een ophoping ontstaan van cellen (bloedplaatjes die zorgen voor de bloedstolling) en vetten (cholesterol). Deze ophoping wordt ook wel plaque genoemd. Deze ophoping kan een klein stukje loslaten, dat heet een stolsel. Dit stolsel wordt meegevoerd in de bloedbaan totdat het in de hersenen vastloopt in de kleine bloedvaten. Er ontstaat dan een blokkade. Doordat het vaak een klein stolsel is, lost het vanzelf op en verdwijnen de klachten binnen 24 uur.
Een andere oorzaak van een TIA is een dichtgeslibde slagader zelf. Op de beschadigde binnenwand van een bloedvat zit dan een bloedstolsel, dat daardoor tijdelijk geen bloed doorlaat.

Klachten bij een TIA

Door beide oorzaken kunnen de volgende uitvalsverschijnselen optreden:

  • verlammingen in het gezicht, zoals een scheef getrokken mond
  • blindheid van één of beide ogen, of dubbel zien
  • wartaal uitspreken, niet uit de woorden komen, taal niet begrijpen of onduidelijk spreken (als het ware dronken)
  • spierverlamming aan één lichaamszijde, zoals een arm of een been niet meer kunnen optillen
  • tintelingen, gevoelsverlies aan één lichaamszijde
  • verstoorde coördinatie, evenwichtsverlies, draaiduizeligheid

De symptomen kunnen heel verschillend zijn, maar treden wel gelijktijdig op. Welke zich precies voordoen, is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de bloeddoorstroming tijdelijk geblokkeerd wordt.

Vooruitzichten

Een TIA gaat gepaard met uitvalsverschijnselen die gemiddeld binnen de 24 uur verdwijnen. Echter kan een TIA een waarschuwing zijn van mogelijke herseninfarcten in de (nabije) toekomst. Het is hierdoor van groot belang om eventuele risicofactoren (denk aan bijv. cholesterol of roken) direct aan te pakken.

Emotionele gevolgen

Een TIA kan ingrijpend zijn en lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hebben. De lichamelijke beperkingen vallen vaak niet direct op. De 'onzichtbare gevolgen', zoals psychische schade, zijn minder opvallend en komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Bespreek dit met uw naasten of huisarts. 

Nadat uw medische behandeling en revalidatie is afgerond, kunt u voor begeleiding ook terecht bij www.hersenz.nl.