Valproblematiek

Vallen is één van de meest voorkomende en ernstige problemen bij ouderen. Vallen kan leiden tot blijvende schade, slechter functioneren, minder zelfstandig kunnen wonen en een grotere kans op overlijden.

Oorzaken

Van alle ouderen boven de 65 jaar valt ongeveer een kwart tot een derde minimaal 1 keer per jaar. Bij mensen boven de 75 jaar komt vallen nog veel vaker voor. Er kunnen veel oorzaken zijn voor een val. We kunnen deze oorzaken onderverdelen in 5 hoofdcategorieën:

  • omgevingsfactoren 
  • medicijngebruik
  • ouderdom: ziekten en lichamelijke veranderingen passend bij de leeftijd 
  • voeding
  • gebrek aan training

Diagnose

Op de valpolikliniek proberen we erachter te komen welke problemen een rol spelen bij het vallen. Dit doen we met verschillende zorgverleners: een geriater, fysiotherapeut en een verpleegkundige.

  • de geriater doet een algemeen onderzoek en kijkt naar de oorzaken van de val
  • de fysiotherapeut onderzoekt de balans, kracht en het gehele bewegingspatroon
  • de verpleegkundige onderzoekt het psychosociale deel, zoals woon- en leefomstandigheden, sociale contacten en dagelijkse bezigheden. De verpleegkundige test ook het geheugen ende stemming. Verder meet hij of zij de bloeddruk, doet een oogmeting en maakt een hartfilmpje.

Na deze onderzoeken worden maatregelen genomen die passen bij de oorzaak van het vallen. Soms is verder onderzoek nodig.

Behandeling

Het team van de valpolikliniek bekijkt welke behandeling wordt aangeboden. Een behandeling is altijd ‘op maat’. Dat betekent: afgestemd op de oorzaak of oorzaken van het vallen en ieders persoonlijke situatie. Het komt vaak voor dat de arts de medicijnen moet aanpassen. Andere behandelmogelijkheden zijn fysiotherapie aan huis, adviezen over aanpassingen in huis, en een bezoek van de ergotherapeut. We willen opnieuw vallen zoveel mogelijk voorkomen. Kwaliteit van leven heeft onze grootste aandacht.