Verbloeding

Verbloeding betekent dat iemand veel bloed heeft verloren. Een verbloeding kan leiden tot een levensbedreigende toestand. Door een tekort aan bloed in het lichaam krijgt de patiënt een veel te lage bloeddruk waardoor ook de organen te weinig bloed en zuurstof krijgen.

Oorzaak verbloeding

Verbloeding heeft verschillende oorzaken:

  • een ongeluk, waarbij een grote slagader wordt geraakt en waardoor iemand veel bloed verliest
  • bepaalde botbreuken, zoals een bovenbeen of bekken. Deze gaan vaak gepaard met fors bloedverlies. Dit is van de buitenkant niet altijd even makkelijk te zien.
  • een inwendige bloeding in de maag of darm
  • een scheur van de grote lichaamsslagader (de aorta). Dit kan binnen een minuut leiden tot een verbloeding.
  • een operatie: tijdens of net na een operatie kan iemand veel bloed verliezen. Meestal wordt dit tijdens de operatie al opgemerkt. Maar soms krijgen patiënten na een operatie een bloeding, als kleine bloedvaatjes langdurig blijven bloeden.

Klachten verbloeding

Patiënten met een verbloeding zijn erg ziek. Dit komt onder andere doordat zij een te lage bloeddruk hebben. Daardoor krijgen de organen te weinig bloed en zuurstof. Dit kan leiden tot schade aan deze organen en zelfs tot een hartinfarct, darminfarct, beroerte of nierfunctiestoornissen. Iemand met een verbloeding heeft bovendien een tekort aan bloed, en dus ook aan hemoglobine. Dit bestanddeel van het bloed vervoert zuurstof door het lichaam. Te weinig hemoglobine zorgt voor benauwdheid, druk op de borst, vermoeidheid en bleek zien.

Hoe komen we erachter?

Vaak maakt het verhaal van de patiënt al duidelijk dat het om een verbloeding gaat. Want vaak weet de patiënt het nog als hij of zij een ongeluk of operatie heeft gehad. We doen ook lichamelijk onderzoek. We bepalen of de patiënt bleek ziet, wat zijn of haar bloeddruk is en wat het hemoglobinegehalte in het bloed is. Ook doen we onderzoek om de oorzaak van het bloedverlies te vinden. Bijvoorbeeld door een CT-scan of inwendig onderzoek van de maag- of darmen.

Behandeling verbloeding

Het belangrijkste bij een verbloeding is natuurlijk de oorzaak achterhalen en deze verhelpen. Dit kan door een operatie waarbij een ader of slagader gehecht wordt of door het dichtbranden of met een stent dichtmaken van een bloedende ader in de darmen. Bij verbloeding is het belangrijk om de bloeddruk zo snel mogelijk op peil te krijgen. In eerste instantie krijgt de patiënt vocht via een infuus. Daarnaast kan donorbloed worden gegeven om het hemoglobinegehalte weer op peil te krijgen. Soms krijgt een patiënt aanvullende medicijnen die de bloeddruk ondersteunen.