Kinderdiabetes polikliniek

Het kinderdiabetesteam begeleidt kinderen en jongeren met diabetes type 1 en 2. Jij krijgt van hen individueel gerichte zorg waarin jij en jouw gezin centraal staan. Het team houdt rekening met de ontwikkelingsfase waarin jij zit en met de randvoorwaarden binnen het systeem en de omgeving van ouder en kind, met respect voor verschillen in leefstijl.

Het kinderdiabetesteam team bestaat uit 3 kinderartsen met het aandachtsgebied diabetes, 2 (kinder) diabetesverpleegkundigen, diëtiste, medisch psycholoog en maatschappelijk werker. De kinderen met diabetes komen in principe 4 keer per jaar op controle bij de kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige op de kinderdiabetes polikliniek. Daarvan is 1 keer per jaar een bezoek aan het diabetescarrousel, waarbij ook de diëtiste, medisch psycholoog en maatschappelijk werker worden bezocht.

Tussentijds is er (naar behoefte) contact over de glucosewaarden en alle zaken rondom diabetes. Hierbij worden alle communicatiemiddelen gebruikt. De kinderdiabetesverpleegkundigen zijn daarbij het aanspreekpunt. Het kinderdiabetesteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week laagdrempelig bereikbaar.

Het kinderdiabetesteam levert zorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar volgens de NDF Zorgstandaard. De kinderartsen participeren in de landelijke werkgroep kinderdiabetes, onderdeel van de vereniging kindergeneeskunde. He kinderdiabetesteam streeft na om in de toekomst op regionaal niveau samen te werken, momenteel is dit nog in een verkennende fase.

Impact

Het kinderdiabetesteam is zich ervan bewust dat het hebben van een chronische ziekte grote impact heeft op het kind en het gezin. Daarom is een goede psychologische begeleiding, afgestemd op het kind in de verschillende leeftijdsfases, erg belangrijk. Ook het contact met leeftijdsgenoten is van belang. Daarom organiseren wij activiteiten waarbij de kinderen en jongeren in contact kunnen komen met leeftijds- en lotgenoten. Samen leuke dingen doen, een keer niet anders zijn en ervaringen delen.

Kinderdiabeteskookcafé

Een keer per jaar worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan het kinderdiabetes kookcafe.

Ouderavond

Ook de ouders worden in de gelegenheid gesteld om ervaringen te delen tijdens de jaarlijkse ouderavond. Voor de scholen wordt om het jaar een informatieavond georganiseerd waarbij leerkrachten en ouders informatie krijgen over het omgaan met diabetes op school. Leerkrachten kunnen dan eventuele handelingen oefenen. De diabetesverpleegkundigen gaan ook op schoolbezoek om informatie te geven als het kind net de diagnose diabetes heeft gekregen.