Logopedie

De afdeling logopedie is werkzaam op alle klinische afdelingen en de polikliniek. Klinisch richten we ons op het onderzoeken en behandelen van slikstoornissen, afasie, dysartrie en voedingsproblemen bij zuigelingen. Op de polikliniek houden we ons bezig met het onderzoeken en behandelen van complexe slikproblemen, taalproblemen bij dementie, aangezichtsverlammingen en de ziekte van Parkinson.

Team logopedie

Het team logopedie bestaat uit 5 logopedisten die zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van complexe problematiek op het gebied van taal, spraak en slikken. Onze patiënten liggen op diverse afdelingen in het ziekenhuis.

We werken nauw samen met verpleegkundigen, (revalidatie)artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers om de zorg rondom de patiënten optimaal te organiseren.

Op de afdeling neurologie maken wij deel uit van het multidisciplinaire behandelteam dat patiënten met een CVA of ander hersenletsel onderzoekt. Wanneer er sprake is van een afasie (taalstoornis), dysartrie (spraakstoornis) of dysfagie (slikstoornis), wordt er direct gestart met een behandeling. Deze kan bestaan uit oefentherapie en aanpassing van de consistentie van het eten. Daarnaast geven we voorlichting aan de patiënt en zijn naasten.

Wanneer een patiënt is opgenomen op de intensive care is het soms nodig om een canule te plaatsen in de luchtpijp. Zo kan er langdurig beademd worden. In dat geval kan de patiënt niet meer praten en het slikken gaat moeizaam. De logopedist kijkt mee naar manieren om de communicatie van de patiënt met zijn omgeving in stand te houden of te verbeteren. Daarnaast begeleiden we de patiënt in het opnieuw leren slikken en eten.

Wanneer een (premature) zuigeling is opgenomen met voedingsproblemen, kijken en denken we mee over oplossingen. Daarnaast begeleiden we ouders bij het geven van de fles en het omgaan met problemen met de voeding.

Vergoeding Logopedie

Meer informatie over de vergoeding van logopedie leest u hier.