Logopedie

De afdeling logopedie is werkzaam op alle klinische afdelingen en de polikliniek. Klinisch richten we ons op het onderzoeken en behandelen van slikstoornissen, afasie, dysartrie en voedingsproblemen bij zuigelingen. Op de polikliniek houden we ons bezig met het onderzoeken en behandelen van complexe slikproblemen, taalproblemen bij dementie, aangezichtsverlammingen en de ziekte van Parkinson.

Team logopedie

Het team logopedie bestaat uit 6 logopedisten die zijn gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van complexe problematiek op het gebied van taal, spraak en slikken. Onze patiënten liggen op diverse afdelingen in het ziekenhuis.

We werken nauw samen met verpleegkundigen, (revalidatie)artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers om de zorg rondom de patiënten optimaal te organiseren.

Op de afdeling neurologie maken wij deel uit van het multidisciplinaire behandelteam dat patiënten met een CVA of ander hersenletsel onderzoekt. Wanneer er sprake is van een afasie (taalstoornis), dysartrie (spraakstoornis) of dysfagie (slikstoornis), wordt er direct gestart met een behandeling. Deze kan bestaan uit oefentherapie en aanpassing van de consistentie van het eten. Daarnaast geven we voorlichting aan de patiënt en zijn naasten.

Wanneer een patiënt is opgenomen op de intensive care is het soms nodig om een canule te plaatsen in de luchtpijp. Zo kan er langdurig beademd worden. In dat geval kan de patiënt niet meer praten en het slikken gaat moeizaam. De logopedist kijkt mee naar manieren om de communicatie van de patiënt met zijn omgeving in stand te houden of te verbeteren. Daarnaast begeleiden we de patiënt in het opnieuw leren slikken en eten.

Wanneer een (premature) zuigeling is opgenomen met voedingsproblemen, kijken en denken we mee over oplossingen. Daarnaast begeleiden we ouders bij het geven van de fles en het omgaan met problemen met de voeding.

Uitleg vergoeding logopedische zorg

U bent doorverwezen naar een logopedist in het Ziekenhuis Gelderse Vallei voor onderzoek en/of behandeling. Logopedie wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft geen aanvullende verzekering nodig. Afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft, wordt de behandeling direct bij de zorgverzekeraar ingediend. Soms moet u dit zelf doen.

In 2024 worden behandelingen bij de volgende zorgverzekeraars direct ingediend:

  • DSW
  • Menzis
  • Caresq
  • ONVZ
  • Zorg & Zekerheid
  • Zilveren Kruis (met uitzondering van de budgetpolissen Ziezo selectief, Basis budget en Principe polis)

Tweedelijnszorg wordt direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Tweedelijnszorg is zorg waar u een verwijzing voor nodig heeft. Dit kan gaan om onderzoeken samen met een KNO-arts, neuroloog, kinderarts of geriater. 

Eerstelijnszorg die gegeven wordt door de logopedist in het ziekenhuis wordt ook automatisch gedeclareerd. Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Deze zorg wordt ook geboden door een vrijgevestigde logopedist, maar krijgt u in het ziekenhuis. Het gaat om logopedische behandelingen, telefonische- en beeldconsulten.

Staat uw zorgverzekeraar niet in de eerdergenoemde lijst van zorgverzekeraars? Dan krijgt u eerst een factuur thuis en kunt u deze na betaling declareren bij de zorgverzekeraar. Meestal krijgt u dan 65 tot 80% van de behandeling vergoed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Logopedische behandelingen vallen in het basispakket onder het eigen risico. In 2024 is het wettelijk verplichte eigen risico 385 euro per volwassene per jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie, hebben géén eigen risico en staan bijgeschreven op de polis van één van de ouders of verzorgers.

U heeft een verwijsbrief van uw specialist of huisarts nodig voor een bezoek aan de logopedist in ons ziekenhuis. Ook als het om eerstelijnszorg in het ziekenhuis gaat.