Orthopedie verpleegafdeling

U komt naar de verpleegafdeling orthopedie als u een operatie krijgt. Bijvoorbeeld aan uw heup, knie, schouder of voeten. De orthopedieverpleegafdeling telt 24 bedden.

Het team orthopedie

Het team orthopedie bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, leerlingen, stagiaires, zorgassistenten, gipsmeesters en een orthopedisch instrumentenmaker.

Verpleegafdeling orthopedie

U ligt meestal met enkele andere patiënten op een kamer. Die hebben niet allemaal dezelfde operatie ondergaan als u. De orthopeden bezoeken de afdeling dagelijks tussen 8.00 uur en 9.00 uur. Samen met de afdelingsarts, een fysiotherapeut en een verpleegkundige maken zij een ronde langs alle patiënten. Heeft u vragen over uw behandeling of over uw verblijf, dan kunt u ze tijdens deze visite stellen. Elke dag verzorgt een andere orthopeed de ronde over de afdeling. U ontmoet tijdens uw verblijf niet altijd uw eigen orthopeed. In het weekend is de afdelingsvisite minder uitgebreid.