Anesthesie

Wat moet u meenemen naar het spreekuur voor pijnbestrijding?

Uw polikliniekkaart

Neem uw polikliniekkaart mee.

Uw medicijnen

Het gebruik van medicijnen kan van invloed zijn op de behandeling. Het is belangrijk dat de anesthesioloog weet welke medicijnen u gebruikt en daarom vragen wij u een medicatielijst mee te nemen naar de polikliniek. Deze medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek.

Vragen

Eventuele vragen die u thuis al genoteerd heeft en wilt stellen aan de anesthesioloog.

Allergie gegevens

Gegevens over uw eventuele allergieën.

Partner/kennis

Iemand die met u meegaat, indien u dat plezierig vindt of als dit nodig is.