Anesthesiologie

Anesthesie betekent verdoving of gevoelloosheid. Met behulp van anesthesie wordt u zonder pijn en met zo min mogelijk nadelen geopereerd.

Er zijn verschillende spreekuren binnen het specialisme anesthesie, namelijk:

  • het preoperatief spreekuur
  • spreekuur voor pijnbestrijding

Elke patiënt die voor een operatie of ingreep wordt gepland, wordt van tevoren gezien door de anesthesioloog. Dit gebeurt op de preoperatieve polikliniek. Hier wordt de juiste vorm van anesthesie besproken met de patiënt.

Op de polikliniek pijnbestrijding worden chronische pijnklachten behandeld.

Het is belangrijk dat u nuchter bent als u wordt opgenomen voor een onderzoek of een operatie. Dit houdt in dat u in de uren voor uw opnametijd niet mag eten en drinken. Wat dit voor u betekent leest u op deze pagina.

You can find the information about procedure or examination under anaesthesia in the column 'Folders' on this page.

De specialist die de verdoving toedient, is de anesthesioloog. Hij zorgt niet alleen voor de anesthesie maar ook voor de pijnbestrijding en eventuele andere ongemakken rondom de operatie.

De anesthesioloog werkt samen met assistenten. Tijdens en na de operatie worden de ademhaling, bloeddruk en hartslag met behulp van elektronische apparatuur bewaakt. Zo nodig kan de anesthesioloog ieder moment de anesthesie bijstellen. Hij kan de patiënt dieper laten slapen, wakker maken, meer of minder pijnstillers toedienen.

De anesthesiologen werken ook op de polikliniek pijnbestrijding. Hier werken tevens arts-assistenten. De arts-assistent ziet de nieuwe patiënt en stelt, in overleg met de anesthesioloog, een behandelplan op. De arts-assistent voert de behandeling uit onder supervisie van de anesthesioloog. Ook op de preoperatieve polikliniek werken anesthesiologen en arts-assistenten. Op deze polikliniek worden patiënten gezien die worden geopereerd. Tijdens dit gesprek wordt de anesthesievorm met de patiënt besproken en wordt er ook naar hart en longen geluisterd.