Anesthesiologie

Vanaf 2006 is er een Acute Pijn Service (APS-team) in het ziekenhuis beschikbaar. Het APS-team streeft naar een zo optimaal mogelijke pijnbestrijding bij operatiepatiënten.

Een goede pijnbestrijding bevordert het herstel na de operatie en gaat complicaties tegen. Het APS-team bestaat uit een anesthesioloog, enkele anesthesiemedewerkers en recoveryverpleegkundigen.

Soorten pijnbestrijding

Afhankelijk van het type operatie gebruiken we verschillende soorten pijnbestrijding. Hierbij kunt u denken aan tabletten, medicijnen die met behulp van een pompje via het infuus worden toegediend of pijnbestrijding door middel van zenuwblokkades.

Service

Patiënten die pijnbestrijding met behulp van een pompje krijgen, worden iedere dag door iemand van het APS-team bezocht. Deze service is er 7 dagen per week. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met behandelend artsen.

Pijnscore meten

De pijnscore is een methode om een indruk te krijgen van de ernst van de pijn. De verpleegkundige vraagt regelmatig een cijfer (tussen 0 en 10) te geven. Het cijfer 0 staat voor geen pijn en het cijfer 10 staat voor de ergst denkbare pijn. Aan de hand van deze informatie wordt de pijnbestrijding aangepast.

Pijnmeting

Ziekenhuis Gelderse Vallei meet en registreert pijn om beter inzicht te krijgen in de mate waarin patiënten pijn ervaren. De pijnmeting kan helpen om de pijnbestrijding zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt. Dat betekent dat wij alle patiënten op de afdeling 3 keer per dag vragen om de mate waarin zij pijn beleven, kort te omschrijven.