Anesthesiologie

Wat moet u meenemen naar het spreekuur voor pijnbestrijding?

  • Uw patiëntenpas

  • Uw medicijnen

Het gebruik van medicijnen kan van invloed zijn op de behandeling. Het is belangrijk dat de anesthesioloog weet welke medicijnen u gebruikt en daarom vragen wij u een medicatielijst mee te nemen naar de polikliniek. Deze medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek.

  • Vragen

Eventuele vragen die u thuis al genoteerd heeft en wilt stellen aan de anesthesioloog.

  • Allergie gegevens

Gegevens over uw eventuele allergieën.

  • Partner of kennis

Iemand die met u meegaat, indien u dat plezierig vindt of als dit nodig is.