Wat moet u meenemen naar het spreekuur voor pijnbestrijding?


 • Uw patiëntenpas

 • Uw medicatiegegevens

  • Het gebruik van medicijnen kan van invloed zijn op de behandeling. Het is belangrijk dat de anesthesioloog weet welke medicijnen u gebruikt en daarom vragen wij u een medicatielijst mee te nemen naar de polikliniek. Deze medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek.

 • Vragen

  • Eventuele vragen die u thuis al genoteerd heeft en wilt stellen aan de anesthesioloog.

 • Allergie gegevens

  • Gegevens over uw eventuele allergieën.

 • Partner of kennis

  • Iemand die met u meegaat, indien u dat plezierig vindt of als dit nodig is.