Wat moet u meenemen naar het preoperatief spreekuur?

 • Uw patiëntenpas

  • Neem altijd uw patiëntenpas mee, zodat wij uw gegevens paraat hebben.

 • Ingevulde vragenlijst

  • U heeft een vragenlijst gekregen van de assistente of van uw behandelend specialist. Deze vragenlijst kunt u thuis zorgvuldig en volledig invullen. De anesthesioloog gebruikt de vragenlijst om in overleg met u de anesthesie (de verdoving) voor uw operatie te bepalen. Uw medicijngebruik, verleden of allergieën kunnen hierop van invloed zijn. Om de anesthesie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is deze vragenlijst van groot belang.

 • Medicijnen en medicatielijst

  • Het is belangrijk dat de anesthesioloog weet welke medicijnen u gebruikt. Uw medicijnen kunnen namelijk van invloed zijn op de  toepassing van de anesthesie (verdoving). Wij vragen u daarom om een medicatielijst of de medicijnen zelf (bij voorkeur in de originele verpakking) mee te nemen naar de polikliniek. Een medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek en afgeven aan de assistente van de anesthesioloog. Zij voegt de medicatielijst toe aan uw papieren. De medicijnen zelf hoeft u niet aan de assistente te laten zien, deze kunt u direct aan de anesthesioloog tonen tijdens het gesprek.

 • Vragen

  • Noteer thuis al eventuele vragen die u aan de anesthesioloog of verpleegkundige wilt stellen.

 • Allergie gegevens

  • Meld gegevens over allergieën, dit kan van invloed zijn op de anesthesie (verdoving).

 • Een naaste

  • Iemand die met u meegaat, indien u dat prettig vindt of als dit nodig is.