Belangrijk, vul vooraf de online vragenlijst in!

Een afspraak voor het preoperatief spreekuur vindt meestal telefonisch plaats. Het is belangrijk om vooraf de online vragenlijst in te vullen die uw behandelend specialist voor uw heeft klaargezet. Deze vragenlijst vindt u in het eZorgpad 'Uw opname voorbereiden'. Dit eZorgpad is klaargezet in uw MijnZGV. In de video rechts op deze pagina ziet u hoe u inlogt in MijnZGV en uw eZorgpad bekijkt.

De vragenlijst kunt u thuis zo zorgvuldig en volledig invullen. De anesthesioloog gebruikt de vragenlijst om in overleg met u de anesthesie (de verdoving) voor uw operatie te bepalen. Uw medicijngebruik, verleden of allergieën kunnen hierop van invloed zijn. Om de anesthesie zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is deze vragenlijst van groot belang.

Wat neemt u mee naar het spreekuur?

 • Uw patiëntenpas
  Zodat wij uw gegevens paraat hebben.
 • Uw medicijnen en medicatielijst
  Het is belangrijk dat de anesthesioloog weet welke medicijnen u gebruikt. Uw medicijnen kunnen namelijk van invloed zijn op de  toepassing van de anesthesie (verdoving). Wij vragen u daarom om een medicatielijst of de medicijnen zelf (bij voorkeur in de originele verpakking) mee te nemen naar de polikliniek. Een medicatielijst kunt u opvragen bij uw apotheek en afgeven aan de assistente van de anesthesioloog. Zij voegt de medicatielijst toe aan uw papieren. De medicijnen zelf hoeft u niet aan de assistente te laten zien, deze kunt u direct aan de anesthesioloog tonen tijdens het gesprek.
 • Vragen
  Noteer thuis al eventuele vragen die u aan de anesthesioloog of verpleegkundige wilt stellen.
 • Allergie gegevens
  Meld gegevens over allergieën, dit kan van invloed zijn op de anesthesie (verdoving).
 • Een naaste
  Iemand die met u meegaat, indien u dat prettig vindt of als dit nodig is.