Cardiologie

Mensen met ziekten aan hart en bloedvaten kunnen terecht op de afdeling cardiologie. Hartspecialisten en hun teams werken aan de beste zorg voor patiënten met cardiologische aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn een vernauwing van de kransslagader, hartritmestoornis, hartklepafwijking en hartspierziekte.

Waarin zijn wij gespecialiseerd? 

Cardiologen, verpleegkundigen cardiologie, physician assistant en verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd in de werking van het hart en de bloedvaten. Zij houden zich bezig met onderzoek, diagnose, zorg en behandeling.

Onze cardiologen hebben meerdere aandachtsgebieden:  

 • ritmestoornissen (boezemfibrilleren)
 • techniek voor pacemaker en implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD)
 • sportgeneeskunde
 • nucleaire cardiologie
 • echocardiografie
 • hartfalen
 • hartklachten bij vrouwen
 • acute coronaire syndromen (verzamelnaam voor hartklachten en hartinfarcten)

Wat gebeurt er als u een afspraak heeft?

U komt op de polikliniek cardiologie via een verwijzing van uw huisarts of een andere specialist. Bereid uw afspraak goed voor:

 • noteer thuis al uw vragen voor de cardioloog
 • neem een actuele medicatielijst mee
 • overweeg of u zich wil aansluiten bij Het Landelijk Schakelpunt

Eerst nemen wij uw bloeddruk op, noteren uw lengte en gewicht en maken een hartfilmpje (ECG) als dat nodig is. Daarom vragen we u 15 minuten voordat uw afspraak begint aanwezig te zijn. Daarna heeft u de afspraak met de cardioloog:

 • u vertelt over uw klachten
 • samen nemen wij uw ziektegeschiedenis door
 • u krijgt een algemeen lichamelijk onderzoek
 • de cardioloog stelt de diagnose. Soms is hiervoor onderzoek nodig.
 • samen bespreken we de mogelijkheden voor medicijnen en/of behandelingen

In gesprek over behandelwensen

Op onze polikliniek is het mogelijk om een Advance Care Planning (ACP) gesprek te voeren met een gespecialiseerd verpleegkundige en uw medisch specialist. Tijdens dit gesprek gaat u, samen met een naaste, in gesprek over uw behandelwensen in de laatste levensfase. Voor meer informatie over ACP en (toekomstige) behandelkeuzes zie de webpagina over ACP.

Patiënt Arjaan vertelt over hoe hij geholpen is na zijn hartstilstand. Lees zijn verhaal

Ziekenhuis Gelderse Vallei wil mensen die medisch specialistische zorg nodig hebben, helpen te stoppen met roken. Wij hebben hiervoor een Stoppen-Met-Roken-consulent. Lees meer over onze Stoppen-Met-Roken-consulent.

Gezond eten is belangrijk. Het draagt bij aan een goede conditie van uw  hart en bloedvaten.
Maar hoe eet u nu gezond? In deze brochure van de Hartstichting vindt u uitgebreide informatie over gezond eten. 

Wetenschappelijk onderzoek cardiologie

Wij doen veel aan wetenschappelijk onderzoek (cardio research). Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien om hieraan mee te doen. Door uw deelname komen wij meer te weten over de verschillende ziekten. Daardoor wordt het mogelijk deze in de toekomst beter te behandelen.

Het Hart&Long Trefpunt Ede is de ontmoetingsplek die Harteraad en Longfonds organiseren voor hart-, vaat— en longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.


Jonaske Baptiste (VS), Jeanine Zimmerman (VS), Judith van Dam (VS), Dieuwke Folmer (PA)
Physician assistant en verpleegkundig specialisten