Uw zorgteam

Het proces van herstel hoeft u niet alleen te doen. U kunt rekenen op een team van betrokken medewerkers en specialisten die aandacht hebben voor uw persoonlijke situatie. Samen werken we aan inzicht in uw leefstijl en de daarbij horende gezondheidsrisico's, zodat u zelf afgewogen keuzes kunt maken.


Cardioloog

De cardioloog is verantwoordelijk voor het hele proces van hartrevalidatie. Hij of zij informeert u over ziektebeelden, risicofactoren, behandelingen en medicatie.


Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige. Hij of zij is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van hartpatiënten en werkt nauw samen met de cardiologen. 


Fysiotherapeut

De fysiotherapeut leert u meer zelfvertrouwen te krijgen, aan uw conditie te werken en uw lichamelijke grenzen te kennen.


Extra kennis

Zo nodig roepen we de kennis in van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld van de diëtist, een maatschappelijk werker of een medisch psycholoog.