Cardiologie

Op de NOAC polikliniek krijgt u verdere uitleg over atriumfibrilleren, de NOAC's en de controle die plaatsvindt. Maar ook hoe u kunt overstappen van de tabletten van de trombosedienst op de nieuwe medicatie en terug als dat van toepassing is.

Wat zijn NOAC's?

NOACs zijn Nieuwe Orale AntiCoagulantia of wel antistollingsmiddelen waarvoor u niet naar de trombosedienst hoeft. Antistollingsmiddelen zijn medicijnen die de stolling van het bloed verminderen of vertragen.

NOAC's kunnen zijn:

 • Dabigatran (Pradaxa)
 • Rivaroxaban (Xarelto)
 • Apixaban (Eliquis)
 • Edoxaban (Lixiana)

Voordelen

 • een NOAC beschermt u tegen stolsel van het bloed
 • de kans op een ernstige bloeding is mogelijk lager dan bij het gebruik van tabletten van de trombosedienst
 • u hoeft niet geprikt te worden voor controle van de bloedwaarde van antistolling, omdat deze bloedwaarde constant is
 • u krijgt elke dag dezelfde dosis
 • het medicijn is snel ingewerkt

Nadelen

Bij een ernstige inwendige bloeding is er nog geen middel om de antistollende werking van de NOAC direct te stoppen. Met uitzondering van Dabigatran (Pradaxa).

De werking van een NOAC verliest, na het toedienen van de laatste dosis, geleidelijk zijn werking. Een eventuele operatie kan 12 tot 24 uur na de laatst ingenomen tablet plaatsvinden.

Bijwerkingen

Door antistollingsmedicijnen kunnen bloedingen ontstaan. Dit risico is met geen enkel middel volledig weg te nemen. Let daarom altijd op het ontstaan van buikpijn, maagpijn, bloed bij de ontlasting of zwarte ontlasting (dit laatste wijst op bloedverlies in de maag) en op het ontstaan van grote blauwe plekken of bloedverlies elders.

Neem bij een bloeding altijd contact op met de huisarts of huisartsenpost. Neem uw bloedverdunner nog niet in en bespreek eerst met de arts wat u het beste kan doen.

Overige bijwerkingen

 • slokdarmklachten
 • maagklachten
 • hoofdpijn
 • jeuk

Voorbereiding op uw afspraak

Op de webpagina atriumfibrilleren vindt u 3 filmpjes, over atriumfibrilleren, antistolling en NOACs en één over beide onderwerpen. Voor een goede voorbereiding op het bezoek aan de NOAC polikliniek is het belangrijk om deze filmpjes te bekijken. Zo kan de verpleegkundige gericht met u de informatie doornemen en uw vragen beantwoorden.

Adviezen

 • stop nooit zomaar met antistollingsmiddelen, welke u ook gebruikt
 • neem de medicatie altijd in, op het juiste tijdstip en de juiste tijd, de juiste hoeveelheid, anders bent u niet beschermd.
 • neem de medicatie in met eten
 • geef altijd door aan uw tandarts en arts dat u een bloedverdunner gebruikt, ook bij een opname in het ziekenhuis. Doe het kaartje dat u ontvangt in uw portemonnee
 • raadpleeg de persoon die uw medicijnen heeft voorgeschreven of de NOAC polikliniek als u veel last heeft van bijwerkingen

Controle

Ieder jaar krijgt u een controle van de nier- en leverfunctie om te zien of uw lichaam de tabletten goed kan verwerken. Zo bepaalt de arts of er aanpassing van de dosering moet plaatsvinden.

De trombosedienst

Uw gegevens worden bijgehouden in samenwerking met de trombosedienst. Zij bellen u elk half jaar op, om te vragen hoe het gaat met het gebruik van deze medicijnen.