Cardiologie

De polikliniek hartfalen is voor mensen die de diagnose hartfalen hebben gekregen en hun naasten. De hartfalenverpleegkundigen werken nauw samen met de cardiologen.

Praktische tips

De hartfalenverpleegkundige geeft u uitgebreide informatie over de oorzaak en de gevolgen van hartfalen. Zij geeft u praktische tips, zoals het nut van een dieet, vochtbeperking, dagelijks wegen, de werking van medicijnen en het vroeg herkennen van symptomen. In overleg met de cardioloog wordt uw medicatie aangepast. Ook begeleidt ze u en uw naaste(n) in het leren omgaan met hartfalen en kan zij u aanmelden voor een reactiveringprogramma en/of de cursus omgaan met hartfalen.

Hoe helpen wij u?

Het doel van de hartfalen polikliniek is onder andere dat u klachten van vocht vasthouden (hartfalen) bij uzelf leert herkennen en dat u weet wat u moet doen om dit te voorkomen of te verhelpen. Ook zorgt de hartfalenverpleegkundige dat u zo goed mogelijk wordt ingesteld op de benodigde medicatie. De begeleiding van de hartfalenverpleegkundige zal ongeveer 8 maanden duren, daarna neemt de huisarts de begeleiding over.

Contact

  • De hartfalen verpleegkundigen hebben een telefonisch en een poliklinisch spreekuur
  • Het poliklinisch spreekuur verloopt volgens afspraak op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur in Ede.
  • Het telefonisch spreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 13:00 uur. U kunt zelf bellen tijdens dit spreekuur, ook plannen wij soms een belafspraak met u in tijdens dit spreekuur. 
Video: wat is hartfalen? Een video van Novartis.