Cardiologie

Hartrevalidatie is er voor begeleiding en herstel na hartaandoeningen en behandelingen. Voorbeelden van hartaandoeningen zijn een hartinfarct en angina pectoris (pijn op de borst). Voorbeelden van behandelingen zijn een dotterbehandeling, bypassoperatie, hartklepoperatie en het plaatsen van een pacemaker.

Meer informatie over hartrevalidatie

Het traject voor hartrevalidatie bestaat uit:  

 • intakegesprek  
 • revalidatietraining  
 • informatiebijeenkomsten  
 • individuele begeleiding  
 • leefstijlcursus

Hartrevalidatie in MijnZGV

De persoonlijke hartrevalidatie omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Medewerkers hartrevalidatie

Bij hartrevalidatie is een team van deskundigen betrokken:  

 • fysiotherapeut  
 • diëtist  
 • cardioloog  
 • medisch maatschappelijk werker  
 • verpleegkundig coördinator  
 • medisch psycholoog

Werkwijze hartrevalidatie

Tijdens uw opname maakt u kennis met de verpleegkundig coördinator. In het intakegesprek bespreken wij met u hoe het thuis gaat, wat de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn en wat de verschillende onderdelen van de revalidatie zijn. Samen met de verpleegkundig coördinator stelt u doelen en maakt u een revalidatieplan. Als u het programma heeft gedaan, volgt er een eindgesprek met de coördinator. Uw cardioloog en huisarts ontvangen een brief met uw resultaten.

Individuele begeleiding hartrevalidatie

In het traject hartrevalidatie werkt u op een aantal punten in groepen aan uw doelstellingen. Soms is het beter dat u het traject alleen doet. Dit gaat in goed overleg met u en de betrokken zorgverleners.

Revalidatietraining

Met begeleiding van fysiotherapeuten leert u het vertrouwen in uw lichaam terug te krijgen. U verbetert uw conditie en daarbij leert u om te gaan met uw lichamelijke grenzen. De deskundigen van het revalidatieteam hebben elke week overleg. Als het nodig is, passen we het revalidatieplan in overleg met u aan.

Leefstijlcursus

De cursus gaat over het aanpassen van uw leefgewoonten, bijvoorbeeld door te stoppen met roken. Ook leren omgaan met stress komt aan bod, bijvoorbeeld door grenzen te stellen in moeilijke werksituaties. De cursus is in een kleine groep met begeleiding van de medisch psycholoog. Na overleg is een persoonlijke behandeling van de medisch psycholoog mogelijk.

Informatiebijeenkomsten

Bekijk in de agenda de data voor de informatiebijeenkomsten hartrevalidatie. 

In groepsverband kunt u 2 informatiebijeenkomsten bijwonen. Deze zijn alleen te bezoeken met een persoonlijke uitnodiging van de coördinator hartrevalidatie. Uw partner is ook van harte welkom.   
 

 • maatschappelijk werker,  fysiotherapeut en cardioloog 
 • psycholoog en diëtiste

De bijeenkomsten zijn in het Auditorium op de 2e etage, bestemming 181, tussen A (rode vleugel) en C (gele vleugel).