Darmen

Het Scopiecentrum is onderdeel van ons DarmLeverCentrum. U kunt hier terecht voor onderzoek, advies en de behandeling van afwijkingen van de dikke darm.

In het Scopiecentrum staat een team van gespecialiseerde zorgverleners voor u klaar. Zij kijken samen met u naar uw persoonlijke situatie, doen onderzoek, geven advies en maken een behandelplan op maat.

Voeding, bewegen en slaap: bouwstenen van onze zorg

Onze zorgverleners combineren hun kennis en ervaring op het gebied van afwijkingen in de darmen met hun wetenschappelijk onderbouwde kennis van voeding, bewegen en slaap. Samen kijken zij welke behandeling de beste voor u is.

Wat wij bieden:

 • Snel duidelijkheid: aanvullend onderzoek, uitslag en behandelplan binnen 1 dag
 • Behandelplan op maat
 • Veel kennis en ervaring: wij zijn een van de grootste darmkankerscreeningscentra van Nederland
 • Innovatieve operatietechniek bij endeldarmkanker
 • Speciale GIO-polikliniek  wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met afwijkingen in darm
 • XtraFit-programma om zo fit mogelijk te worden voor de behandeling
 • Toegang tot online zorg (eZorg). U heeft zo makkelijk contact met uw zorgverlener en kunt  hier informatie vinden over uw aandoening en uitslagen en afspraken bekijken
 • Nauwe samenwerking binnen ARTZ, samen met Ziekenhuis Rijnstate en Slingeland
 • Speciaal mantelzorgprogramma voor uw naaste(n)

U kunt in ons DarmLeverCentrum terecht voor onderzoek, advies en behandeling van de volgende aandoeningen:
  

 • Poliepen van de darm
 • Darmkanker
 • Endeldarmkanker
 • Dikke darm kanker
 • Uitzaaiingen in de lever (link naar leverpagina)
 • Diverticulitis (ontsteking uitstulping darm)
 • Darmbloeding 
 • Ileus (darmafsluiting)
 • Obstipatie (verstopping)
 • Blinde darm ontsteking
 • Ziekte van Crohn 
 • Collitis ulcerosa 
 • IBS / prikkelbare darmsyndroom
 • Fecale incontinentie/ bekkenbodemklachten.
  Meer informatie over Bekkenbodem en procotologie.

In ons Scopiecentrum kunt u kunt snel terecht voor onderzoek en behandeling bij verdenking op darmkanker. Ziekenhuis Gelderse Vallei is uniek met de sneldiagnostiek: patiënten krijgen op 1 dag alle onderzoeken die aanvullend nodig zijn, de uitslagen hiervan en het behandelplan.

Lees meer over onze sneldiagnostiek bij darmkanker.

Uw onderzoek kan bestaan uit:

We bespreken alle patiënten in het MDO: een multidisciplinair overleg. Dit is een overleg met verschillende specialisten. Iedere zorgverlener kijkt vanuit zijn of haar vakgebied naar uw uitslagen, situatie en gezondheid. We komen samen tot een diagnose en een keuze van behandeling.

 Uw behandeling kan bestaan uit:
 

In ons DarmLeverCentrum staat een team van gespecialiseerde artsen en andere zorgverleners voor u klaar. Alle medewerkers van het DLC kijken vanuit hun eigen vakgebied naar uw uitslagen, situatie en gezondheid. Samen kijken zij welke ziekte u heeft en welke behandeling hierbij hoort.

Het behandelteam kan bestaan uit:

 • MDL-artsen
 • Darmchirurgen
 • Radiologen
 • Patholoog

Paramedici

 • Fysiotherapeut
 • Diëtist

Als u extra zorg nodig heeft, spreekt u een of meerdere van de volgende zorgverleners:

 • Oncologen 
 • Radiotherapeut 
 • Physician assistent MDL
 • Verpleegkundig specialist chirurgie 
 • Verpleegkundig endoscopist
 • Voedingsverpleegkundigen
 • (endoscopie)Verpleegkundigen
 • Verpleegkundig consulenten MDL
 • Sedatie-anesthesiemedewerkers
 • Geriater
 • Stomaverpleegkundige

Aandacht voor voeding, beweging en slaap

In het DLC combineren onze zorgverleners hun kennis en ervaring op het gebied van darm- en leverzorg met hun wetenschappelijk onderbouwde kennis van voeding, bewegen en slaap. Voeding en bewegen zijn belangrijke onderdelen van onze zorg. Vóór, tijdens en na de zorg hebben we veel aandacht voor uw conditie, eet- en slaappatroon.  

Meer informatie over het belang van voeding, bewegen en slaap vindt u hier. 

Lees meer over: 

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft veel aandacht voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit is belangrijk voor het verbeteren en vernieuwen van de zorg voor patiënten. Onderzoek leidt tot beter inzicht in preventie, diagnose en behandeling van ziekten. Ook is het belangrijk voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, nieuwe medische hulpmiddelen of betere operatietechnieken waardoor patiënten sneller beter worden. Ons ziekenhuis weet bijzonder veel over voeding, bewegen en slaap. Wij doen daar veel onderzoek naar. Het DarmLeverCentrum werkt mee aan de volgende wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van darmkanker:

PLCRC – het Prospectief Landelijk CRC cohort

De PCLRC studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met darmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven. Lees meer over dit onderzoek.

Aspirin studie

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe aanvullende behandeling voor patiënten (van 45 jaar en ouder) met dikkedarmkanker die een operatie hebben ondergaan. Onderzocht wordt of dagelijks aspirine de overleving verbetert. Lees meer over dit onderzoek.

Prospective eFTR registratie

Het doel van dit onderzoek is om landelijk zoveel mogelijk eFTR behandelingen, inclusief vervolgresultaten, op te slaan in een beveiligde database. Door zoveel mogelijk de behandelingen en vervolgresultaten te verzamelen kan er een beter beeld verkregen worden van de effectiviteit van deze behandeling. Hierdoor kunnen wij de zorg die wij aan onze patiënten aanbieden blijven verbeteren. Lees meer over dit onderzoek.

Critics-ll

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met niet-uitgezaaide maagkanker. Belangrijkste onderzoeksvraag: Wat is de optimale behandeling voorafgaande aan de operatie voor maagkanker? Lees meer over dit onderzoek. Wanneer uw Maag-Darm-Leverarts u heeft verteld dat u een darmziekte heeft, krijgt u toegang tot uw digitale zorgpad (eZorg). Hier krijgt u informatie over uw ziekte: van uitleg over de aandoening tot de mogelijke gevolgen van uw ziekte en behandelingen tot leven met de aandoening. Want hoe meer u van uw ziekte weet, hoe beter u ermee kunt omgaan. Lees meer over onze eZorg. Hier kunt u ook inloggen op uw eigen eZorg-omgeving.


In ons DarmLeverCentrum hebben wij een XtraFit programma voor patiënten die geopereerd worden aan darmkanker. Patiënten krijgen begeleiding van een fysiotherapeut en diëtist, zodat zij fitter zijn voor, tijdens en na hun behandeling. Fit zijn zorgt namelijk voor een grotere weerstand, waardoor patiënten de behandeling beter aankunnen. En bovendien verkleint het de kans op complicaties. Lees meer over ons XtraFit-programma.

De GIO-polikliniek is gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met afwijkingen in de darm. U kunt hier meestal binnen twee werkdagen terecht.

Tijdens uw eerste afspraak geeft de verpleegkundig specialist of consulent uitleg over de uitslag van het darmonderzoek (coloscopie). Ze bespreekt welke extra onderzoeken nodig zijn en maakt direct de afspraken hiervoor. In principe zullen deze onderzoeken op de dag van de sneldiagnostiek plaatsvinden. U hoort aan het eind van deze dag welke behandeling moet plaatsvinden.

De GIO-poli is te bereiken op telefoonnummer (0318) 43 53 45.

Lees hier een folder over onze GIO-polikliniek.

Nadat patiënten het ziekenhuis verlaten, nemen familieleden of naasten thuis vaak de zorg op zich. We noemen hen mantelzorgers. Wij vinden de taak van mantelzorgers heel belangrijk. Zij kennen u tenslotte het best. Daarom hebben we het mantelzorgprogramma opgezet. We betrekken uw mantelzorgers intensief bij uw zorg tijdens uw opname - en leren hen hoe hier thuis het beste mee kan worden doorgegaan.

Lees meer over ons Mantelzorgprogramma

Lever
Lever
IBD
IBD (chronische darmziekten)
Bekkenbodem & proctologie
Bekkenbodem & proctologie

Wat kunt u zelf doen?

Afspelen
Wees zelf alert op signalen van darmkanker
Afspelen
De invloed voeding op darmkanker
Afspelen
Beweeg u fit!
Afspelen
Bewegen verkleint het risico op darmkanker
Afspelen
Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Als u darmkanker heeft

Afspelen
Omgaan met spanning door ziekte
Afspelen
De behandelmogelijkheden bij darmkanker
Afspelen
Informatiefilm darmonderzoek
Afspelen
Fit voor en na uw darmkankeroperatie
Afspelen
Mantelzorgprogramma