Aspirin studie

Onderzoek naar een nieuwe aanvullende behandeling voor patiënten (45 jaar en ouder) met dikkedarmkanker die een operatie hebben ondergaan. Onderzocht wordt of dagelijks aspirine de overleving verbetert.

Wat is het doel van het onderzoek?

Deze studie onderzoekt of patiënten met dikkedarmkanker langer leven als ze gedurende vijf jaar dagelijks aspirine gebruiken in aanvulling op de standaardbehandeling. In kleinere onderzoeken is aangetoond dat het slikken van het medicijn aspirine in lage dosering mogelijk een langere overleving geeft bij patiënten met dikkedarmkanker en de kans op terugkeer of uitzaaiing van de tumor mogelijk verkleint. Onderzocht wordt of de mogelijke gunstige effecten van aspirine opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

Wie kan er meedoen?

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten (45 jaar en ouder) met dikkedarmkanker, en hieraan succesvol geopereerd.
  • Patiënten gebruiken geen aspirine of ascal.

Wat houdt meedoen in?

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze zitten.


  • Groep 1 neemt 5 jaar lang elke dag 1 tablet aspirine.
  • Groep 2 neemt 5 jaar lang elke dag 1 placebo-tablet; een nepmedicijn.

Deelnemende patiënten vullen regelmatig vragenlijsten met vragen over de kwaliteit van leven en eventuele bijwerkingen, in totaal vier keer. Daarnaast vinden tijdens het onderzoek regelmatig standaardcontroles plaats.

De behandeling wordt voortijdig gestopt als de behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen, de patiënt zelf besluit te stoppen of als de patiënt in aanmerking komt voor behandeling met aspirine om een andere reden dan dit onderzoek.

Wie zijn de onderzoekers?

In de Gelderse Vallei is de hoofdonderzoeker Dr. A. Baars, internist-oncoloog.

Welke ziekenhuizen doen er mee aan dit onderzoek?

ADRZ
Alrijne Ziekenhuis
Amphia Ziekenhuis
Antonius Ziekenhuis
Beatrixziekenhuis
Catharina Ziekenhuis
Deventer Ziekenhuis
Diakonessenhuis
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
Elkerliek Ziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Hagaziekenhuis
HMC
IJsselland Ziekenhuis
Ikazia Ziekenhuis
LangeLand Ziekenhuis
Leids Universitair Medisch Centrum
Maxima Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum
Medisch Spectrum Twente
Nij Smellinghe
Reinier de Graaf Gasthuis
Slingeland Ziekenhuis
Spaarne Gasthuis
St. Antonius Ziekenhuis
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
VieCuri Medisch Centrum
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
ZGT
Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ziekenhuis St Jansdal
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden?


Aanspreekpunt in de Gelderse Vallei zijn de researchverpleegkundigen Janneke van den Brink en Alina van de Vendel, bereikbaar onder telefoonnummer 0318-435499 of per mail: researchverpleegkundigen@zgv.nl

Meer informatie: https://www.kanker.nl/trials/552