PLCRC – het Prospectief Landelijk CRC cohort

In Nederland wordt elk jaar bij 12.000 nieuwe patiënten de diagnose dikkedarmkanker of endeldarmkanker gesteld. Het is daarmee de op drie na meest voorkomende kankersoort (na huidkanker, prostaatkanker en borstkanker). Dunnedarmkanker en anuskanker komen veel minder voor, met elk ongeveer 250 nieuwe patiënten per jaar. Gelukkig is er de laatste jaren veel vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling, waardoor het aantal patiënten dat deze vormen van kanker overleeft steeds groter wordt. Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling - en om behandelmethoden te kunnen verbeteren - is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Om dit mogelijk te maken is de studie PLCRC opgezet. Deze studie heeft als doel de gegevens van een zo groot mogelijke groep patiënten met darmkanker in heel Nederland te verzamelen. Op deze manier hopen we beter te begrijpen welke factoren van invloed zijn op het succes van de behandeling en op de kwaliteit van leven.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van de studie is het mogelijk maken en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten te verbeteren.

Wie kan er meedoen?

Iedere patiënt met met dunnedarm-, dikkedarm-, endeldarm- en anuskanker (gezamenlijk darmkanker).

Wat houdt meedoen in?

Wanneer u deel wilt nemen aan PLCRC is het delen van uw medische gegevens noodzakelijk. Om onderzoek te kunnen doen naar het verloop van darmkanker, worden namelijk medische gegevens uit behandeldossiers verzameld. Verder geeft u apart toestemming voor elk van de volgende onderdelen:

  • Het invullen van kwaliteit van leven vragenlijsten

  • Het benaderd willen worden over toekomstig onderzoek

  • Het afstaan van tumorweefsel en ander lichaamsmateriaal voor onderzoek

  • Het eventueel afstaan van extra buisjes bloed tijdens reguliere bloedafname

  • Het geïnformeerd willen worden bij toevalsbevindingen van bepaalde DNA-afwijkingen

Meer informatie vindt u op de website van PLCRC.

Wie zijn de onderzoekers?

De hoofdonderzoeker van de studie is Prof. Dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog in het UMC Utrecht. In het UMC Utrecht bevindt zich ook het centrale studieteam, dat contact onderhoudt met alle deelnemende ziekenhuizen en vragen van deelnemers beantwoordt.

In de Gelderse Vallei is de hoofdonderzoeker dr. A. Haringhuizen, internist-oncoloog.

Welke ziekenhuizen doen er mee aan dit onderzoek?

Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen zijn aangesloten bij PLCRC. Op de website van PLCRC staan alle deelnemende ziekenhuizen vermeld. 

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden?

Stuur voor informatie een e-mail naar info@plcrc.nl of bel naar het centrale studieteam: 06-46919566. Als u wilt deelnemen aan PLCRC kunt u zich aanmelden via dit deelnameformulier of contact opnemen met uw specialist of aanspreekpunt in het ziekenhuis.

Aanspreekpunt in de Gelderse Vallei zijn de researchverpleegkundigen Janneke van den Brink en Alina van de Vendel, bereikbaar onder telefoonnummer 0318-435499 of per mail: researchverpleegkundigen@zgv.nl

Meer informatie: www.plcrc.nl