Prospectieve eFTR registratie

De endoscopische Full Thickness Resectie (eFTR) is een relatief nieuwe endoscopische behandeling (geïntroduceerd in 2015 in NL) waarbij een afwijking in de darm geheel verwijderd kan worden inclusief een stukje van de darmwand. Deze techniek kan ingezet worden voor zowel goedaardige als kwaadaardige afwijkingen met een grootte tot ongeveer 2cm. Uw behandelend MDL-arts kan u hier meer over vertellen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van deze registratie is om landelijk zoveel mogelijk eFTR behandelingen, inclusief vervolgresultaten, op te slaan in een beveiligde database. Dit is essentieel voor het uitvoeren van goed wetenschappelijk onderzoek. Hoe meer behandelingen een onderzoeker meeneemt in zijn analyse, des te betrouwbaarder de uitkomsten hiervan zijn. Door het uitvoeren van onderzoek kan er een beter beeld verkregen worden van de effectiviteit van deze behandeling. Hierdoor kunnen wij de zorg die wij aan onze patiënten aanbieden blijven verbeteren.

Wie kan er meedoen?

Alle patiënten met een afwijking in de dikke darm, inclusief endeldarm, die hiervoor een eFTR behandeling ondergaan, ongeacht het wel of niet succesvol verloop van de procedure.

Wat houdt meedoen in?

 De gegevens van uw eFTR behandeling, inclusief follow-up, worden gecodeerd (d.w.z. niet-herleidbaar naar u) opgeslagen in een beveiligde database. Artsen en onderzoekers van zowel deelnemende als niet-deelnemende ziekenhuizen kunnen deze gegevens opvragen voor het uitvoeren van onderzoek. Hiervoor dient eerst goedkeuring te worden gevraagd bij de wetenschappelijke commissie van de registratie. Deze commissie bestaat uit artsen van verschillende deelnemende ziekenhuizen. Na goedkeuring worden de gecodeerde gegevens uitgeleverd aan de onderzoekers zodat zij hun onderzoek kunnen uitvoeren.

Wie zijn de onderzoekers?

 Het eerste aanspreekpunt is :

 Onder leiding van:

  • Drs. B.A.J. Bastiaansen, MDL-arts uit het Amsterdam UMC

In de Gelderse Vallei is de hoofdonderzoeker:

  •  dr. P. Bos, MDL-arts

Welke ziekenhuizen doen er mee aan dit onderzoek?

Momenteel doen er al 30 ziekenhuizen mee aan deze registratie.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden?

Het aanspreekpunt in de Gelderse Vallei zijn de researchverpleegkundigen Janneke van den Brink en Alina van de Vendel, bereikbaar onder telefoonnummer 0318-435499 of per mail: researchverpleegkundigen@zgv.nl