Sneldiagnostiek bij darmkanker

In ons darmlevercentrum krijgen patiënten die via de huisarts of het bevolkingsonderzoek darmkanker op 1 dag alle benodigde onderzoeken, de uitslagen hiervan en het behandelplan van de chirurg.

Iedere maandagochtend is er plek voor nieuwe patiënten gereserveerd. De patiënt krijgt de benodigde scans en een screening door de fysiotherapeut en diëtiste.

De fysiotherapeut bekijkt uw conditie en geeft zo nodig beweegadviezen. De diëtiste kijkt samen met u naar uw voedingsinname en wat daarin verbeterd kan worden.

Tussen de middag overleggen de maag-, darm-, lever-arts, chirurg, radioloog, radiotherapeut, oncoloog, patholoog, verpleegkundig specialist en geriater met elkaar. Zij bespreken de uitslagen van de onderzoeken. Daarna geven zij een advies voor de behandeling. ’s Middags heeft de patiënt een afspraak met de chirurg. Deze bespreekt samen met de patiënt de uitslagen en de behandeling.