Diabetespolikliniek

De diabetespolikliniek houdt zich bezig met diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met diabetes mellitus. Patiënten met diabetes mellitus komen bij de internist en diabetesverpleegkundige op het spreekuur. De diabetespolikliniek is een onderdeel van de polikliniek interne geneeskunde.

De diabetespolikliniek

De diabetespolikliniek richt zich vooral op de volgende aandachtsgebieden:  

Afspraak bij de diabetesverpleegkundige

Voor een eerste afspraak is het noodzakelijk dat u het volgende meeneemt:  

  • uw eigen diabetesmaterialen (meter, pen, naaldjes)  
  • uw dagboekje of uitdraai van gemeten glucosewaarden  
  • medicatie en recente medicatielijst

Diabetesteam

Het diabetesteam bestaat naast internisten en diabetesverpleegkundigen uit diëtisten, maatschappelijk werkers en klinisch psychologen. Zij spelen een belangrijke rol in de diabeteszorg en hebben regelmatig gezamenlijk overleg.

Wetenschappelijk onderzoek diabetes

De diabetespolikliniek doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies. Andere zijn kleinschalig en beperken zich tot een afdeling of categorie patiënten. Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien om ook mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Diabetes type 1 in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.