Diabetespolikliniek

Heel goed nieuws voor patiënten met diabetes type 1 en type 2 met een intensieve insulinebehandeling. De Freestyle Libre komt in het basispakket voor mensen met diabetes type 1 en 2 die afhankelijk zijn van een intensieve insulinetherapie.

De glucosesensor Freestyle Libre waarmee diabetespatiënten hun glucose kunnen meten, worden voortaan voor een grote groep diabetici vanuit het basispakket vergoed. Dit systeem meet via een sensor op de bovenarm de glucose.

Veilig gebruik

Het gebruik van de Freestyle Libre wordt nu voor veel meer patiënten mogelijk. De zorgverzekeraar stelt de eis dat vooraf een scholing (workshop of e-learning) wordt gevolgd. Deze scholing is belangrijk om op een veilige en goede manier de sensor te gebruiken en gegevens te interpreteren.

Ook is het belangrijk dat u samen met uw diabetesverpleegkundige tijdens de volgende polikliniekbezoeken een duidelijk behandeldoel afspreekt over het gebruik van de Freestyle Libre.

Wij zijn druk bezig met het regelen van de machtigingen waarmee u de Freestyle Libre vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar en het organiseren van de scholing. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk te helpen.

Bent u diabetespatiënt?

Heeft u type 1 of 2 diabetes en spuit u 4 keer per dag insuline of heeft u een insulinepomp en bepaalt u minstens 4 keer per dag glucose? En bent u onder behandeling van een internist van Ziekenhuis Gelderse Vallei? Dan komt u in aanmerking voor het volgen van de scholing en aanvraag van de vergoeding voor het gebruik van de Freestyle Libre.

Ik ben al in het bezit van een Freestyle Libre

Gebruikt u al een Freestyle Libre en heeft u de scholing al gevolgd? Dan kunt u direct een aanvraag tot vergoeding indienen. Download het formulier, vul deze zo volledig mogelijk in en mail deze naar aanvraaglibre@zgv.nl 

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Na het indienen van de aanvraag en goedkeuring door uw zorgverzekeraar gaat MediqDirect of OneMed over tot levering. Gezien de enorme drukte kan de verwerkingstijd oplopen, wij streven ernaar uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Ik wil de e-learning volgen

Voordat u de Freestyle Libre mag gaan gebruiken dient u op een correcte wijze het product te leren kennen. De zorgverzekeraar stelt de eis dat vooraf een scholing wordt gevolgd. U kunt hiervoor de e-learning myfreestyle volgen. Via www.myfreestyle.nl/zelfstudie kunt u zich inschrijven voor deze e-learning. Na het volgen van de e-learning ontvangt u een certificaat. Deze heeft u nodig om de aanvraag tot vergoeding in te dienen.

Aanvraag

Nadat u de e-learning goed heeft afgerond, kunt u de aanvraag tot vergoeding indienen. Download hiervoor het formulier, vul deze zo volledig mogelijk in en mail deze samen met een kopie van het certificaat naar aanvraaglibre@zgv.nl

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Na het indienen van de aanvraag en goedkeuring door uw zorgverzekeraar gaat MediqDirect of OneMed over tot levering. Gezien de enorme drukte kan de verwerkingstijd oplopen, wij streven ernaar uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Let op!

Als het u niet lukt om de e-learning met goed gevolg af te ronden (u krijgt geen certificaat), dan kunt u zich alsnog aanmelden voor de workshops.

Ik wil mij inschrijven voor de workshop

Helaas kunnen wij vanwege de landelijke richtlijnen tijdelijk geen workshops organiseren. Het is dus niet mogelijk om u aan te melden.

Voordat u de Freestyle Libre mag gaan gebruiken dient u op een correcte wijze het product te leren kennen. De zorgverzekeraar stelt de eis dat vooraf een scholing wordt gevolgd. U kunt hiervoor de workshop volgen. Voor data, tijden en inschrijven zie www.geldersevallei.nl/workshopfreestylelibre.  

Tijdens deze workshop krijgt u informatie en scholing over hoe de Libre gebruikt moet worden en hoe u gegevens kunt inzien. Na het volgen van de workshop kunt u meteen de aanvraag tot vergoeding indienen.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Na het indienen van de aanvraag en goedkeuring door uw zorgverzekeraar gaat MediqDirect of OneMed over tot levering. Gezien de enorme drukte kan de verwerkingstijd oplopen, wij streven ernaar uw aanvraag zo spoedig mogelijk te verwerken.

Goed om te weten

Als u met uw telefoon de Freestyle libre wilt scannen, controleer dan eerst of uw telefoon geschikt is. Deze informatie kunt u vinden op www.myfreestyle.nl of vraag dit na bij de klantenservice van Abbott 0800 - 022 8828.

Via Libre view kunt u uw gegevens eenvoudig inzien. U kunt (alvast voor de e-learning of workshop) een account aanmaken.

Meer informatie?

Lees de berichtgeving van:

En bekijk de video van Zorginstituut