Dialyseafdeling

De dialyseafdeling wil de beste kwaliteit leveren.

Het Dialysecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei staat voor kwaliteit van zorg en persoonlijke betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Dit geldt zowel voor de Hemodialyse, Peritoneaal dialyse, Thuisdialyse, op de Nierzorgpoli en in onze zorg en begeleiding ter voorbereiding op een niertransplantatie.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep bestaat uit 6 dialysepatiënten en zij komen vier keer per jaar bij elkaar om ontwikkelingen op de dialyse afdeling te bespreken. Onder andere patiënt tevredenheidsonderzoeken  en veranderingen op de dialyse afdeling  worden besproken met de Klankbordgroep. Afhankelijk van het onderwerp zijn de afdelingsmanager, medisch manager, dialyse verpleegkundige met aandachtsgebied Kwaliteit of andere functionarissen hier bij aanwezig. Viermaal per jaar wordt er een gezamenlijke nieuwsbrief uitgebracht voor alle dialyse patiënten en belangstellenden.

Nefrovisie

Ons dialysecentrum is aangesloten bij de landelijke koepel organisatie Nefrovisie, dit betekent dat:

  • Er gewerkt wordt volgens het Normendocument Visitatie Dialysecentra en de opgestelde richtlijnen worden gevolgd
  • Nefrovisie eenmaal per 4 jaar een kwaliteitsonderzoek uitvoert aan de hand van bovengenoemde normen
  • Ons dialysecentrum benchmark gegevens aanlevert bij Nefrovisie (voor landelijke onderlinge vergelijking van gegevens tussen verschillende dialyse centra)
  • Er continue gewerkt wordt aan het perfectioneren van de kwaliteit van zorg

Accreditatie Qualicor Europe

Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt sinds 2006 over de accreditatie van Qualicor Europe (voorheen NIAZ). Het Dialysecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft sinds 2021 deze certificering verkregen (voorheen was het Dialysecentrum HKZ gecertificeerd).

Driemaal per vijf jaar controleert Qualicor Europe ons ziekenhuis in een audit. Tijdens zo’n audit bezoeken zij verschillende afdelingen en voeren de auditoren gesprekken met medewerkers uit de hele organisatie en daarnaast spreken zij met patiënten.