Dialyseafdeling

De dialyseafdeling wil de beste kwaliteit leveren.

Dat doen we als volgt:

 • alle verpleegkundigen besteden extra aandacht aan een onderdeel van ons vakgebied
 • we besteden met werkgroepen speciale aandacht aan belangrijke delen van de dialysezorg, zoals vaattoegang (directe verbinding tussen ader en slagader), diabetes, calciumfosfaat en voeding
 • we organiseren elk jaar een onderzoek naar de tevredenheid van patiënten
 • met ons medisch wetenschappelijk onderzoek controleren we de kwaliteit van onze zorg

Keurmerk

Elk jaar testen externe deskundigen onze inspanningen op het gebied van kwaliteit. Het resultaat hiervan is dat wij voldoen aan de HKZ-normen. Dat is een keurmerk voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Daar zijn wij erg trots op.

Visie

Dialyse heeft grote gevolgen voor uw dagelijkse leven. Wij vinden het belangrijk de kwaliteit van uw leven desondanks zo goed mogelijk te houden. En waar mogelijk zelfs te verbeteren:

 • nieuwe ontwikkelingen te gebruiken die voortkomen uit medisch wetenschappelijk onderzoek   
 • oog te hebben voor niet alleen uw lichamelijke toestand, maar ook voor uw geestelijke en sociale omstandigheden (holistische visie op zorg)

U heeft de regie

Wij doen ons best u zo veel mogelijk de regie over uw behandeling in eigen handen te geven. Dat noemen we zelfmanagement. Daarmee krijgt u zorg die u op het lijf is geschreven.

Dat kan in de vorm van:

 • eigen dialysemachine opbouwen
 • leren aanprikken van de shunt (de verbinding die nodig is voor de dialyse)
 • de benodigde spullen klaarzetten
 • de taxi bellen
 • eten bestellen
 • meedenken in de behandeling