Nieuwsbrief dialyse-afdeling

Zoals steeds meer om ons heen, gaan ook wij online met onze nieuwsbrief. U kunt deze voortaan op deze plek vinden. Iedere keer als wij een nieuwe nieuwsbrief voor u hebben klaarstaan, zullen we dat melden door middel van een email. Het voordeel van een digitale nieuwsbrief is dat er geen papier wordt verspild en dat de mensen om u heen deze nieuwsbrief ook eenvoudig kunnen lezen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over nieuws vanuit de Klankbordgroep en vanuit de dialyseafdeling!

Nieuwsbrief nr. 6 maart 2021

Zoals u wellicht al heeft gezien, hebben we de gang van de dialyse opgevrolijkt met schilderijen. De schilderijen met bloemen en orchideeën (er hangt er ook 1 op unit 2 bij plek 17) zijn van Jannie van Oort (de vrouw van Bart van Oort; hemodialyse patiënt). Jannie van Oort (1959) is autodidact en heeft in haar werk een eigen herkenbare stijl ontwikkeld. Sinds 2000 exposeert zij regelmatig. Zij laat zich inspireren door de natuur en gebruikt voornamelijk bloemen en bloemvormen voor haar onderwerpen. Als er een bepaalde bloem of bloemvorm is gevonden, die op dat moment aanspreekt, ontstaan de tekeningen en schilderijen veelal vanuit een intuïtieve gedachtegang, die ook bepalend is voor de vormgeving en het kleurgebruik.

Bekijk de website om meer te zien.

Als u de gang inloopt richting unit 1 dan ziet u aan uw linkerhand 4 kleine schilderijtjes van Frans van Kooten, hemodialysepatiënt: ‘Ik heb een aantal jaren vrijwilligerswerk in buurthuis de Meerpaal in Ede gedaan, daar was ik gastheer voor diverse activiteiten, waaronder een schilderclub. Begin 2020 ging het lichamelijk niet meer en moest ik daarmee stoppen. Maar omdat dit een zeer leuke groep is ben ik zelf lid geworden en gaan schilderen. Ik ben Frans van Kooten, lid van de klankbord groep en 74 jaar.’De overige schilderijen in de gang (en 2 schilderijen op unit 2) zijn van Rob Huizinga, hemodialysepatiënt. Rob laat zich inspireren door impressionisten als Monet en Renoir en door de schilders van de Haagse school. Hij hoopt dat zijn werk de fantasie van de kijker prikkelt en ruimte laat voor eigen interpretatie. Bekijk de website voor meer schilderijen van zijn hand en de prijzen. 

Het is de bedoeling om de collectie regelmatig te wisselen. Bent u zelf ook zo creatief, schildert of tekent u, en vindt u het leuk dat uw werk ook wordt getoond, neem dat contact op met een van de leden van de klankbordgroep.

Hetty is uit de groep gegaan wegens drukke werkzaamheden, vanaf het begin is zij betrokken geweest en we bedanken haar dan ook voor haar inzet. Haar plaats wordt opgevuld door Jantine, we hopen dat ze zich thuis voelt bij onze groep.


De dialysestoelen zijn technisch afgeschreven en de zitkussens zijn versleten. Momenteel worden er nieuwe dialysestoelen getest op plek 7, 10 en 16. Iedere week wisselen de dialysestoelen op deze plekken en vragen wij de patiënten die deze stoelen hebben gebruikt deze te beoordelen aan de hand van een aantal vragen. Na drie weken kunnen de stoelen ook op andere plekken worden getest. Zo hopen we tot een goede keuze te komen voor de aanschaf van nieuwe dialysestoelen!

De medisch maatschappelijk werker is er voor u in de nierzorgfase en tijdens dialyse. Zij kunnen u ondersteunen bij praktische vragen en problemen die samenhangen met de nierziekte.


U kunt hen bereiken tijdens kantooruren:

· Coby Marchal: (0318) 43 58 82 of marchalc(apenstaartje)zgv.nl

· Lisanne Janssen: (0318) 43 58 81 of ljanssen(apenstaartje)zgv.nl

· Petra Hoefakker: (0318) 43 59 63 of hoefakkerp(apenstaartje)zgv.nl

De samenstelling van de klankborgroep is als volgt:

- Bart van Oort (voorzitter) HD-patiënt, dialyse ma-woe-vrij 16.00 uur

- Corrie de Lange (kunst) HD-patiënt, dialyse: di-do-za 15.00 uur

- Frans van Kooten (drukwerk) HD-patiënt, dialyse ma-woe-vrij 8.00 uur

- Jan van Manen, HD-patiënt, dialyse ma-woe-vrij 15.00 uur

- Harry Knot, PD-patiënt

- Conny, dialyseverpleegkundige

- Jantine, dialyseverpleegkundige

Contact:
u kunt ons bereiken via mail: klankbord.dialyse.zgv(apenstaartje)gmail.com of deponeer een brief t.a.v. Klankbordgroep dialyse in de brievenbus (hangt in de wachtruimte van de dialyseafdeling)


  • Op 2 en 3 maart vinden er audits plaats in het ziekenhuis en op onze afdeling. De uitkomsten hiervan zullen met u gedeeld worden.

  • Corona: helaas nog steeds actueel. Toch lijkt het aantal patiënten dat positief wordt getest mee te vallen op onze afdeling. Zo merk je toch ook effect van de genomen maatregelen die door u goed worden nageleefd.