Diëtetiek

De diëtist is gespecialiseerd in de rol van voeding bij ziekte en gezondheid. Het behandeladvies van de diëtist combineert goede voeding met uw leefstijl, uw ziekte en de behandeling. Een goede voedingstoestand bevordert het herstel bij ziekte.

Wat doet de diëtist?

De diëtisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei behandelen patiënten die een dieetadvies nodig hebben. Dit advies is vaak onderdeel van een medische behandeling. Het dieetadvies is zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt.

De diëtisten houden spreekuur in het ziekenhuis. En zij werken op de afdelingen waar patiënten zijn opgenomen. Daar proberen zij een slechte voedingstoestand van de patiënten te voorkomen of te verbeteren. Patiënten die beter gevoed zijn, hebben vaak minder last van complicaties en herstellen sneller of voelen zich beter.

Waarom een diëtist?

Onze diëtisten:  

  • gaan samen met u na of u uw voedingsgewoonten moet aanpassen  
  • geven u inzicht in uw eetgewoonten en de omstandigheden die hierop invloed hebben  
  • leren u om te gaan met een dieet  
  • geven een dieetadvies dat past bij uw persoonlijke situatie, zodat u het makkelijker kunt volhouden  
  • geven u praktische adviezen over wat u kunt eten als u vakantie, een etentje of een feestje heeft  
  • berekenen of uw voeding voldoende voedingsstoffen bevat

Kennis en kwaliteit

Alle diëtisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben de studie Voeding en Diëtetiek afgerond en zich daarna gespecialiseerd. Ze houden kennis en ontwikkelingen bij via bij- en nascholingen. Ook zijn ze betrokken bij landelijke expertisegroepen, zoals Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN), Nederlands Voedingsteam Overleg, Diabetes Nutrition Organisation (DNO), Regionaal overleg diëtisten in de oncologie en Nederlandse werkgroep diëtisten cardiologie. In deze expertisegroepen wordt kennis uitgewisseld, landelijke richtlijnen ontwikkeld, scholingen gevolgd en scholingen gegeven.

Onze diëtisten werken samen met het Voedingscentrum om voorlichting te geven en brochures te maken. Nieuwe diëtisten worden opgeleid bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Al onze diëtisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Samenwerking met Wageningen Universiteit

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een samenwerkingsverband met de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit. Samen doen we wetenschappelijk onderzoek naar voeding, ziekte en gezondheid. Voorbeeld hiervan is Cater with Care. Deze samenwerking vindt plaats binnen de Alliantie Voeding in de Zorg.