Diëtetiek

De diëtisten werken op de afdelingen waar patiënten zijn opgenomen. Hier werken zij samen met artsen en zorgverleners in een multidisciplinair behandelteam.

Goede voedingstoestand

Samen zorgen zij ervoor dat u een goede voedingstoestand krijgt of behoudt. Een goede voedingstoestand betekent dat uw lichaam over voldoende energie, eiwitten, vitamines en mineralen beschikt. En dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Een goede voedingstoestand helpt bij de behandeling, helpt complicaties voorkomen, is van belang bij wondgenezing, bevordert herstel en behoud van zelfredzaamheid.

Wanneer krijgt u een behandeling van de diëtist?

De diëtist behandelt u als uw arts daarvoor een verwijzing heeft gegeven. Bijvoorbeeld als blijkt dat u (mogelijk) ondervoed bent. Dit bepalen we via een meetinstrument. Een dieetbehandeling in het ziekenhuis gebeurt in samenwerking met u, uw mantelzorger, de arts, de verpleegkundige. En zo nodig met de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werker of gespecialiseerd verpleegkundige.