Voed je voeten: onderzoek naar de voedingstoestand van patiënten met diabetes en een wond aan de voet

De voedingstoestand van patiënten verbeteren is een uitdaging waar alle zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei samen aan werken, maar waar de diëtist een bijzondere rol in speelt. De diëtist is de deskundige op het gebied van voeding. Naast het adviseren en begeleiden van patiënten zijn de diëtisten betrokken bij wetenschappelijk onderzoek om behandelingen te verbeteren. Diëtist Tessa de Smit vertelt over de ‘Voed je Voeten’ studie, waarbij onderzocht wordt hoe de voedingstoestand van patiënten met diabetes en een wond aan de voet beter gemeten kan worden. Het doel is om uiteindelijk de voedingszorg voor deze patiënten te verbeteren.

Tessa, wat heeft voeding te maken met een diabetische voet?

‘Bij patiënten met diabetes kunnen bloedvaten en de zenuwen in de benen en voeten beschadigen. Dit geeft vermindering van het gevoel waardoor uiteindelijk wondjes kunnen ontstaan die moeilijk genezen. We weten dat een goede voedingstoestand en goede voeding kan helpen bij de wondgenezing. Bekend is dat ondervoeding veel voorkomt bij patiënten met een diabetische voet. Dit willen we goed meetbaar maken, maar we weten nog niet goed welke screeningsmethode hiervoor het beste gebruikt kan worden. Binnen de ‘Voed je voeten’ studie onderzoeken we welke van de 5 methodes hiervoor het beste werkt.’

Wat kan dit betekenen voor de behandeling?

‘Het idee is dat, wanneer we weten welke screeningsmethode het beste bruikbaar is in de praktijk, we kunnen meten of en in welke mate een patiënt ondervoed is zodat we uiteindelijk een passende voedingsinterventie kunnen aanbieden. Uiteindelijk willen we naast medicatie, stoppen met roken en beweging, voeding nog beter opnemen in de zorg en hiermee bijdragen aan een betere wondgenezing. Of dat uiteindelijk ook zorgt voor betere wondgenezing, gaan we onderzoeken. Het voordeel is dat we ondervoeding nu al screenen bij deze patiëntengroep door middel van de SNAQ-score en dat de diëtist hierdoor bij een deel van deze patiënten al ingeschakeld wordt. Door de mogelijkheden van ons mooie voedingssysteem kunnen we tijdens de opname ook direct starten met bijvoorbeeld een eiwitverrijkt dieet wat kan bijdragen aan de wondgenezing.’

Wat maakt zulke onderzoeken succesvol?

‘Samenwerking, deskundigheid en betrokkenheid van Joe Kolkert (vaatchirurg) en Theo Kiers en Lisa van Belkum (physician assistents) en andere betrokken zorgverleners en studenten zorgen ervoor dat zo’n onderzoek ook echt positieve invloed heeft op de patiëntenzorg en dat is wat we uiteindelijk willen als ziekenhuis voor voeding, bewegen en slaap. Het is mooi dat we als ‘voedingsziekenhuis’ onze patiënten door middel van onderzoek ook daadwerkelijk de best passende voedingszorg kunnen gaan aanbieden.’

v.l.n.r. vaatchirurg Joe Kolkert, diëtist Tessa de Smit en physician assistant Lisa van Belkum
v.l.n.r. vaatchirurg Joe Kolkert, diëtist Tessa de Smit en physician assistant Lisa van Belkum

Alliantie Voeding in de Zorg

Onderzoeken zoals de 'Voed je voeten' studie worden ondersteund door de Alliantie Voeding in de Zorg. Binnen de onderzoekslijn Cardiometabole Ziekten wordt gewerkt aan nieuwe kennis over voeding en leefstijl voor mensen die hart- en vaatziekten en diabetes hebben. De Regio Deal Foodvalley maakt praktijkonderzoek mogelijk en versterkt de samenwerking van Ziekenhuis Gelderse Vallei met WUR, UMCU en Rijnstate op dit domein.

Meer informatie

Afspelen
Voedingsconcept Zorg met Goede Voeding
Afspelen
Voorlichtingsvideo: Eiwit en herstel