PROSPECT-II studie: voedingsadvies na een IC-opname aangepast

De voedingstoestand van patiënten verbeteren is een uitdaging waar alle zorgverleners van Ziekenhuis Gelderse Vallei samen aan werken, maar waar de diëtist een bijzondere rol in speelt. De diëtist is de deskundige op het gebied van voeding. Naast het adviseren en begeleiden van patiënten zijn de diëtisten betrokken bij wetenschappelijk onderzoek om behandelingen te verbeteren. Diëtist Mirjam Holverda vertelt over de PROSPECT-II studie, waarin onderzocht wordt hoe de voedingstoestand van patiënten na een opname op de intensive care (IC) goed kan blijven.

Mirjam, wat is er ontdekt over de voedingstoestand van patiënten die van de IC naar de verpleegafdeling gaan?

‘Er is door de IC in een voorafgaande studie (PROSPECT-I) gekeken naar de groep patiënten die net van de IC afkomt en verplaatst wordt naar de verpleegafdeling. Op de IC worden patiënten zo goed mogelijk gevoed op basis van hun behoefte, krijgen de meeste patiënten sondevoeding en wordt hun voedingstoestand dagelijks nauw bewaakt. Wanneer de patiënten naar de verpleegafdeling gaan, wordt de sondevoeding vaak (te vroeg) gestopt en minder nauwkeurig bijgehouden zodra er een indicatie is dat patiënten meer zelfstandig kunnen eten. In de PROSPECT-I studie zagen wij dat de voedingsinname van deze groep patiënten enorm verlaagd was in de dagen na IC-ontslag, wat een groot nadeel is voor het herstel.’

Hoe vertaal je deze kennis naar de behandeling?

‘We hebben de werkwijze en het bijbehorende protocol aangepast. Patiënten krijgen nu sondevoeding aangepast op wat ze werkelijk eten en dit wordt stapsgewijs afgebouwd aan de hand van de hoeveelheid voeding die de patiënt zelfstandig eet. Belangrijk hierbij is dat de verschillende zorgverleners betrokken zijn. Denk aan de behandelend arts en verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. In de PROSPECT-II studie onderzoeken we of deze nieuwe werkwijze er ook voor zorgt dat de patiënten een betere voedingsinname hebben en of ze hierdoor beter herstellen. Ook hiervoor hebben we elkaars deskundigheid en betrokkenheid nodig. Het bijhouden van de digitale voedingslijst door de verpleegkundigen is bijvoorbeeld cruciaal voor het monitoren en we moeten nauw communiceren met artsen en logopedisten over het belang van het stapsgewijs afbouwen van de sondevoeding.’

‘Onderzoek naar voeding is heel belangrijk en tegelijkertijd ook heel leuk en interessant. Vanuit de afdeling diëtetiek zijn we gemotiveerd om hier met anderen binnen en buiten ZGV invulling aan te geven. In de PROSPECT-II studie zijn onderzoekers Michelle Paulus (basisarts IC ZGV) Dr. Imre Kouw (WUR) aan de leiding en ik vind het ontzettend leuk dat ze mij hebben gevraagd mee te denken.’

Alliantie Voeding in de Zorg

Onderzoeken zoals de Prospect studie worden ondersteund door de Alliantie Voeding in de Zorg. Mirjam: ‘Door de betrokkenheid van Ziekenhuis Gelderse Vallei bij de Alliantie Voeding in de Zorg kunnen we de combinatie maken tussen wetenschap en praktijk. Dat is uitdagend, leuk en werkt uiteindelijk het beste.’

Meer informatie

Afspelen
Voorlichtingsvideo: Eiwit en herstel