Endocrinologie

Endocrinologie is een aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde dat zich bezig houdt met hormonen en de organen die deze hormonen produceren.

Wat doet de endocrinoloog?

De endocrinoloog houdt zich voornamelijk bezig met diabetes mellitus, ziekten van de schildklier, bijschildklieren, hypofyse, bijnieren en testikels. De meest voorkomende aandoeningen van deze organen zijn:

  • te snelle werking: te veel productie van 1 of meerdere hormonen
  • te langzame werking: te weinig productie van 1 of meerdere hormonen
  • een verandering van het hormoonproducerend orgaan (bijvoorbeeld een knobbel), zonder verandering van de functie

Bij veelvoorkomende aandoeningen

Sommige endocriene aandoeningen (zoals diabetes en schildklierziekten) komen zo vaak voor, dat alle internisten ze behandelen. De endocrinoloog fungeert binnen een groep specialisten als vraagbaak voor deze aandoeningen. Hij of zij zorgt ervoor dat de behandeling van hormoonziekten door alle specialisten aan dezelfde hoge standaard voldoet. Als het ziektebeloop hiertoe aanleiding geeft, neemt de endocrinoloog de behandeling over.

Bij zeldzame aandoeningen

Andere endocriene aandoeningen zijn zeldzaam. Soms denkt uw huisarts aan een zeldzame endocriene diagnose. Hij of zij verwijst u dan direct door naar een endocrinoloog. Soms zijn de klachten vaag. U komt dan in eerste instantie bij 1 van de andere internisten terecht. Die overlegt regelmatig met de endocrinoloog. Na het stellen van de diagnose neemt de endocrinoloog de behandeling vaak over. De endocrinologen op hun beurt kunnen terugvallen op de afdeling endocrinologie van het Radboudumc in Nijmegen.

Medicijnen of opereren?

Patiënten met endocriene aandoeningen worden meestal behandeld met medicijnen. Dit gebeurt via de polikliniek. Het gebeurt maar heel soms dat patiënten met endocriene aandoeningen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Soms is er een korte ziekenhuisopname nodig voor het ondergaan van een zogenaamde functietest (meestal injectie en enkele bloedafnames). Deze testen en de meeste opnames vinden plaats op de verpleegafdeling A2-Interne 2. Moet u geopereerd worden? Dan doet de chirurg dat. Er is een prima samenwerking met verschillende afdelingen en ziekenhuizen:

  • de afdeling chirurgie van Ziekenhuis Gelderse Vallei voor onder andere schildklier- en bijschildklieroperaties
  • de afdeling endocriene chirurgie in Rijnstate Arnhem voor kwaadaardige schildklieraandoeningen
  • de afdeling neurochirurgie van het Radboudumc in Nijmegen voor hypofyse chirurgie
    Natuurlijk heeft u ook de keuze om naar een ander ziekenhuis te gaan