Ergotherapie

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. De afdeling ergotherapie doet onderzoek, voert behandelingen uit of geeft advies.

Ergotherapie in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Ziekenhuis Gelderse Vallei werken 3 ergotherapeuten. Zij werken vooral op de afdelingen ouderengeneeskunde en neurologie (waaronder de CVA-unit, voor mensen die een beroerte hebben gehad).

De ergotherapeuten werken samen met artsen en andere zorgverleners. Samen geven zij advies over wat voor u de beste behandeling of revalidatie is. Dit doen zij aan de hand van observaties en testen. Zo kunnen zij zien welke beperkingen u heeft in het bewegen en welke gevolgen dat heeft voor uw dagelijks functioneren. Bijvoorbeeld gevolgen voor uw persoonlijke verzorging, werk, hobby’s en het doen van huishoudelijke taken.

Behandeling door de ergotherapeut

Het doel van de behandeling is uw beperkingen te verminderen of op te lossen en uw zelfstandigheid te vergroten. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

  • oefeningen om lichaamsfuncties te herstellen
  • opnieuw leren om bepaalde activiteiten uit te voeren
  • leren om activiteiten op een andere manier uit te voeren
  • activiteiten leren uitvoeren met een hulpmiddel of aanpassing

De behandeling begint al in het ziekenhuis. Is het nodig is om de behandeling voort te zetten na de ziekenhuisopname? Dan dragen wij dit over aan een ergotherapeut buiten het ziekenhuis, met wie wij samenwerken via de regionale keten.