Geestelijke verzorging

Opname in een ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Zowel voor de patiënt zelf als voor zijn of haar naasten. De dienst geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan geestelijke ondersteuning bij de vragen en gevoelens die een ziekenhuisopname oproept.

Voor iedereen

De dienst geestelijke verzorging is er voor alle patiënten, ongeacht leeftijd, levensbeschouwing of kerkelijke achtergrond. We streven naar zielzorg op maat.

Opname in het ziekenhuis brengt vaak onzekerheid met zich mee. Existentiële vragen komen aan de orde. Dan kan het prettig zijn om te praten met een geestelijk verzorger. Hij of zij is een gesprekspartner die met de patiënt de zoektocht aangaat naar thema’s als eindigheid, erkenning, eenzaamheid, tragiek, levenskunst en levensverhaal. In de hectiek van het ziekenhuis kunnen deze gesprekken een rustpunt zijn.

Contact met de geestelijk verzorger

U kunt in contact komen met de geestelijk verzorger via de verpleegkundigen. U kunt ook zelf rechtstreeks bellen. De dienst geestelijke verzorging streeft naar een laagdrempelige benadering. We bieden zorg op maat met oog voor uw eigenheid.

Het team

Ons team bestaat uit een geestelijk verzorger en een afdelingsondersteuner. Bovendien maken onze vrijwilligers van het aandachtspastoraat deel uit van het team. Ook zij bezoeken de patiënten.