Gynaecologie

Gynaecologie is de specialisatie in de geneeskunde die zich bezig houdt met de vrouwelijke geslachtsorganen en ziekten die daarmee samenhangen. Een arts die gespecialiseerd is in de gynaecologie wordt gynaecoloog of vrouwenarts genoemd.

Hooikoorts en zwanger, welke middelen gebruik je dan? Lees hier meer informatie.
Voor vragen rondom vaccinatie en zwangerschapswens verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Wanneer u endometriose heeft of er is een vermoeden van endometriose, dan kunt u terecht bij de afdeling gynaecologie.

Wij zijn een Level 1 Expertisecentrum Endometriose. Dit betekent dat u voor onderzoek en diverse behandelingen van endometriose bij ons terecht kunt. Voor sommige behandelingen verwijzen wij door naar Level 2 Expertisecentra in de regio, waarmee wij regelmatig overleg voeren.

Gezinsgerichte zorg

De afdeling gynaecologie hoort bij het Vrouw Kind Centrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit centrum bestaat ook uit:

De arts vertelt

Gynaecoloog Angelique van Dongen en Arjen Diederik, interventieradioloog vertellen over de behandeling van een myoom (vleesboom):

Radiologische ingreep voorkomt grote buikoperatie