Algemeen

Uitstekende verloskundige zorg in de regio Gelderse Vallei, dat is de missie van het VSV (Verloskundig Samenwerkings Verband) regio Gelderse Vallei. VSV regio Gelderse Vallei staat voor de intensieve samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgverleners (o.a. verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, kinderartsen en de kraamzorg).

Samen zetten wij ons in voor de juiste begeleiding en advies bij het zwanger worden tot en met het kraambed. Ook is er een goede aansluiting met eventuele zorg voor de pasgeborene. Door nauwe onderlinge contacten betekent dat voor jou als zwangere dat je zorg krijgt van de juiste professional.

Met de zorgverleners in de eerste lijn kan een cliënt of patiënt zelf contact opnemen, zonder verwijzing. Dat geldt bijvoorbeeld voor de huisarts, de tandarts en de eerstelijns verloskundige. Zij zijn de poortwachters voor de tweedelijnszorg: de meer specialistische zorg in het ziekenhuis. Dit is bijvoorbeeld een klinisch verloskundige, gynaecoloog of kinderarts. De derdelijnszorg is specialistische zorg in een academisch medisch centrum zoals de neonatoloog, maar ook klinisch verloskundige of gynaecoloog.

Verloskundigen in de eerste lijn

Een eerstelijns verloskundige begeleidt zwangere vrouwen zolang de zwangerschap op een natuurlijke en ongecompliceerde wijze verloopt. Zij heeft een eigen praktijk of werkt in een verloskundigen praktijk. Wanneer blijkt dat een zwangerschap of bevalling niet natuurlijk of gecompliceerd verloopt, maakt de verloskundige een inschatting van de aard en ernst van de complicaties. De verloskundige maakt een inschatting of er specialistische zorg nodig is en verwijst de vrouw dan zo nodig door naar de tweede lijn.

Verloskundigen in de tweede lijn

Verloskundigen die in het ziekenhuis werken, worden klinisch verloskundigen genoemd. Zij werken in de verloskamer, de polikliniek, de afdeling voor zwangeren en/of de kraamafdeling. Daar begeleiden ze vrouwen met een verhoogd risico op complicaties. Ze werken zelfstandig maar onder medische verantwoordelijkheid van de gynaecoloog.

Verloskundigen in de derde lijn

De verloskunde kent ook nog een derde lijn: de zeer specialistische zorg die geboden wordt in academische ziekenhuizen, zoals specialistische echo’s en de opvang van zeer vroeg geborenen of zwangeren met een hoog risico-indicatie.