Hartbewaking en Eerste Hart Hulp

Hartbewaking en eerste harthulp vormen een gecombineerde afdeling voor directe zorg aan mensen met hartproblemen. Op hartbewaking liggen patiënten die intensieve verzorging, bewaking en ondersteuning van het hart nodig hebben. Eerste harthulp is voor de eerste (spoedeisende) opvang van patiënten die verdacht worden van hartklachten.

Wanneer komt u terecht op hartbewaking?

Hartbewaking heeft 5 bedden en eerste harthulp heeft 6 bedden. U komt op hartbewaking terecht via eerste harthulp, een ander ziekenhuis of de verpleegafdeling cardiologie.

Medewerkers hartbewaking en eerste harthulp

Het team van hartbewaking bestaat uit:

  • 8 cardiologen
  • arts-assistent
  • coassistent
  • 23 gespecialiseerde verpleegkundigen
  • 2 secretaresses
  • 3 afdelingsassistenten

Werkwijze hartbewaking en eerste harthulp

Eerste harthulp doet de eerste opvang en screening. Hierbij horen:

  • een aansluiting op de hartbewakingsmonitor
  • een hartfilmpje
  • bloedafname
  • controles

U vult samen met de hartbewakingsverpleegkundige de verpleegkundige anamnese (ziektegeschiedenis) in. Daarna doet de arts een lichamelijk onderzoek en een medische anamnese. Hij/zij overlegt met de cardioloog over de verzamelde informatie. Afhankelijk van de uitkomsten volgt er mogelijk nog meer onderzoek, behandeling en/of opname op hartbewaking of verpleegafdeling cardiologie.

De cardioloog komt elke dag bij u langs en is altijd bereikbaar. Zo kunnen wij snel handelen als uw situatie verandert. U mag hartbewaking verlaten zodra u voldoende bent opgeknapt en er geen intensieve hartbewaking meer nodig is.