Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is er voor begeleiding en herstel na hartaandoeningen en behandelingen. Voorbeelden van hartaandoeningen zijn een hartinfarct en angina pectoris (pijn op de borst). Voorbeelden van behandelingen zijn een dotterbehandeling, bypassoperatie, hartklepoperatie en het plaatsen van een pacemaker.

Meer informatie over hartrevalidatie

Het traject voor hartrevalidatie bestaat uit:  

 • intakegesprek  
 • revalidatietraining  
 • informatiebijeenkomsten  
 • individuele begeleiding  
 • leefstijlcursus

Hartrevalidatie in MijnZGV

De persoonlijke hartrevalidatie omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Medewerkers hartrevalidatie

Bij hartrevalidatie is een team van deskundigen betrokken:  

 • fysiotherapeut  
 • diëtist  
 • cardioloog  
 • medisch maatschappelijk werker  
 • verpleegkundig coördinator  
 • medisch psycholoog

Werkwijze hartrevalidatie

Tijdens uw opname maakt u kennis met de verpleegkundig coördinator. In het intakegesprek bespreken wij met u hoe het thuis gaat, wat de risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn en wat de verschillende onderdelen van de revalidatie zijn. Samen met de verpleegkundig coördinator stelt u doelen en maakt u een revalidatieplan. Als u het programma heeft gedaan, volgt er een eindgesprek met de coördinator. Uw cardioloog en huisarts ontvangen een brief met uw resultaten.

Individuele begeleiding hartrevalidatie

In het traject hartrevalidatie werkt u op een aantal punten in groepen aan uw doelstellingen. Soms is het beter dat u het traject alleen doet. Dit gaat in goed overleg met u en de betrokken zorgverleners.