Infectiepreventie

In een ziekenhuis is hygiënisch werken om infecties te voorkomen belangrijk. Een groot deel van de patiënten heeft een verminderde afweer en kan daardoor meer vatbaar voor infecties zijn. Als ziekenhuis willen wij een veilige omgeving zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De afdeling infectiepreventie werkt aan die veiligheid door medewerkers te adviseren en ondersteunen op het gebied van infectiepreventie.

Aandachtsgebieden infectiepreventie

De afdeling Infectiepreventie richt zich onder andere op het volgende:

  • advisering en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie
  • isolatieadvies bij (mogelijk) besmettelijke patiënten
  • uitbraak-management
  • onderwijs
  • advisering bij nieuwbouw- en verbouwactiviteiten
  • vaststellen of patiënten mogelijk besmet kunnen zijn
  • ontwikkelen van protocollen en beleid

De deskundigen zetten zich in voor de patiëntveiligheid op het gebied van infectiepreventie. Vanaf het moment dat u als patiënt ons ziekenhuis binnenkomt tot het moment dat u het ziekenhuis weer verlaat, doen wij er alles aan om u een zo veilig mogelijke omgeving te bieden.

Voorkomen van verspreiding

Wij proberen de verspreiding van (resistente)bacteriën, virussen, schimmels en infectieziekten te voorkomen.

Iedereen draagt bacteriën, virussen en schimmels met zich mee. Bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. Meestal is dat geen probleem. Bij verminderde weerstand kunnen deze micro-organismen echter infecties veroorzaken. De afdeling infectiepreventie van Ziekenhuis Gelderse Vallei richt zich onder meer op het voorkomen van infecties met:

resistente Bacteriën: BRMO en MRSA

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-organisme. MRSA is een voorbeeld van een BRMO en staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de standaard antibiotica. Daarom zijn infecties met deze bacteriën moeilijker te behandelen.

Deze bacteriën worden vaker aangetroffen bij patiënten die in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen. Ook kunnen patiënten die in aanraking komen met vleesvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens drager zijn van de MRSA-bacterie. U kunt een BRMO bij u hebben zonder dat u het merkt.

Als we vermoeden dat u drager bent van een BRMO, dan testen we u voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Bent u drager en wordt u opgenomen? Dan nemen de medewerkers voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.

virussen zoals Norovirus en Influenza

Het Norovirus is erg besmettelijk en kan buikgriep veroorzaken. Griep wordt ook wel influenza genoemd. Deze ziekte wordt door het influenzavirus veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen.

infectieziekten

De afdeling infectiepreventie adviseert ook bij andere infectieziekten zoals besmettelijke kinderziekten en tuberculose.