Infectiepreventie

In een ziekenhuis is hygiënisch werken om infecties te voorkomen belangrijk. Een groot deel van de patiënten heeft een verminderde afweer en kan daardoor meer vatbaar voor infecties zijn. Als ziekenhuis willen wij een veilige omgeving zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De afdeling infectiepreventie werkt aan die veiligheid door medewerkers te adviseren en ondersteunen op het gebied van infectiepreventie.

Aandachtsgebieden infectiepreventie

De afdeling infectiepreventie richt zich onder andere op:

 • advisering en ondersteuning op het gebied van infectiepreventie
 • isolatieadvies bij (mogelijk) besmettelijke patiënten
 • uitbraak-management
 • onderwijs
 • advisering bij nieuwbouw- en verbouwactiviteiten
 • vaststellen of patiënten mogelijk besmet kunnen zijn
 • ontwikkelen van protocollen en beleid

De deskundigen zetten zich in voor de patiëntveiligheid op het gebied van infectiepreventie. Vanaf het moment dat u als patiënt ons ziekenhuis binnenkomt tot het moment dat u het ziekenhuis weer verlaat, doen wij er alles aan om u een zo veilig mogelijke omgeving te bieden.

Voorkom verspreiding en help met een goede hygiëne

We dragen miljarden bacteriën, virussen en andere micro-organismen op en in ons lichaam waar zij nuttig werk doen. Soms veroorzaken ze infecties.

Veel patiënten in ons ziekenhuis zijn kwetsbaar voor infecties. Infecties kunnen voor deze patiënten het herstel beïnvloeden en soms levensgevaarlijk zijn.

Om te voorkomen dat bacteriën en virussen zich verspreiden, nemen we als ziekenhuis allerlei maatregelen, waarbij een goede hygiëne erg belangrijk is.

U kunt ons daarbij helpen

 • desinfecteer uw handen met handalcohol na binnenkomst in de hal van ons ziekenhuis, bij de ingang van de verpleegafdeling en/of bij de ingang van de patiëntenkamer
 • was uw handen met water en zeep voor het eten, na toiletbezoek en na hoesten of niezen
 • hoest/nies in een papieren zakdoek/tissue voor de mond of, als u deze niet heeft, in de elleboogplooi
 • gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus, gebruik deze eenmalig en gooi deze na gebruik weg
 • raak uw wond, infuus of catheter zo min mogelijk aan
 • gebruik alleen uw eigen toiletartikelen
 • meld infecties bij uzelf of bij uw bezoek bij de verpleegkundige

Kom niet op bezoek in het ziekenhuis, als ...

uzelf ziek bent en/of klachten heeft, zoals:

 • een huidinfectie
 • diarree
 • misselijkheid en/of braken
 • koorts
 • verkoudheid, griep of corona

Voor kinderen geldt daarnaast ook dat zij niet op bezoek mogen komen, als: 

 • ze een kinderziekte hebben
 • ze korter dan 4 weken geleden in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte

Onder kinderziekten vallen: 

 • waterpokken
 • roodvonk
 • mazelen
 • rode hond
 • bof
 • kinkhoest

Twijfelt u of u op bezoek kan komen? Neem dan contact op met de verpleegafdeling.

Voorkomen van verspreiding

Wij proberen de verspreiding van (resistente)bacteriën, virussen, schimmels en infectieziekten te voorkomen.

Iedereen draagt bacteriën, virussen en schimmels met zich mee. Bijvoorbeeld in de neus, de darmen en op de huid. Meestal is dat geen probleem. Bij verminderde weerstand kunnen deze micro-organismen echter infecties veroorzaken. De afdeling infectiepreventie van Ziekenhuis Gelderse Vallei richt zich onder meer op het voorkomen van infecties met:

Resistente Bacteriën: BRMO en MRSA

BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-organisme. MRSA is een voorbeeld van een BRMO en staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Dit zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de standaard antibiotica. Daarom zijn infecties met deze bacteriën moeilijker te behandelen.

Deze bacteriën worden vaker aangetroffen bij patiënten die in de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis hebben gelegen. Ook kunnen patiënten die in aanraking komen met vleesvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens drager zijn van de MRSA-bacterie. U kunt een BRMO bij u hebben zonder dat u het merkt.

Als we vermoeden dat u drager bent van een BRMO, dan testen we u voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen. Bent u drager en wordt u opgenomen? Dan nemen de medewerkers voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.

Virussen zoals Norovirus en Influenza

Het Norovirus is erg besmettelijk en kan buikgriep veroorzaken. Griep wordt ook wel influenza genoemd. Deze ziekte wordt door het influenzavirus veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen.

Infectieziekten

De afdeling infectiepreventie adviseert ook bij andere infectieziekten zoals besmettelijke kinderziekten en tuberculose.