Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA)

Op de spoedeisende hulp is onderzoek gedaan naar de oorzaak van uw klachten. Soms heeft iemand meerdere problemen tegelijk. Hierdoor is het niet meteen duidelijk wat de oorzaak is van de klachten of welke specialist de klachten het beste kan behandelen. We willen u graag verder onderzoeken. U wordt dan opgenomen op de Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA).

Op de ISA onderzoekt een team van verschillende afdelingen en artsen uw klachten en bekijkt hoe deze het best te behandelen zijn. Uw verblijf op de ISA duurt meestal zo’n 48 uur. De zaalarts is uw aanspreekpunt. Zodra duidelijk is waar uw klachten vandaan komen bespreekt een van de artsen dit met u en wordt besloten welke zorg of behandeling u precies nodig heeft. Mogelijke vervolgstappen zijn:

  • u gaat naar de afdeling van uw hoofdbehandelaar
  • u gaat naar huis en ontvangt eventuele thuiszorg
  • u wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis voor extra zorgondersteuning

Wie werken er op de ISA?

Op de ISA werken zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, arts-assistenten, therapeuten, diëtisten en andere paramedici) samen van de volgende specialismen:

  • algemene interne geneeskunde
  • cardiologie
  • geriatrie
  • longgeneeskunde

Dagelijks bespreken zij gezamenlijk de zorg.

Het is voor uw naaste(n) mogelijk om tijdens uw verblijf in het ziekenhuis op bezoek te komen. Voor de bezoekregels en bezoektijden kunnen zij terecht op www.geldersevallei.nl/bezoektijden.