Intensive care

Op een intensive care afdeling (IC) worden patiënten opgenomen waarbij 1 of meer vitale functies bedreigd zijn. Zoals de ademhaling of de bloedsomloop. Een opname op de IC kan nodig zijn bij een ernstige longontsteking of een bloedvergiftiging, maar ook na een ongeval of operatie. De IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan het hoogst haalbare kwaliteitsniveau in Nederland (Grote IC).

Behandelmogelijkheden Intensive Care

De IC van ons ziekenhuis bestaat uit 2 afdelingen met in totaal 17 bedden. Op IC1 behandelen we patiënten die beademing krijgen via een buisje in de luchtpijp (invasieve beademing), beademing via een gezichtsmasker (non-invasieve beademing), of dialyse. Op IC2 hebben we expertise op het gebied van revalidatie en kunnen wij ook non-invasief beademen.

Aandachtsgebieden

Onze IC voldoet aan het hoogst haalbare kwalificatieniveau in Nederland voor intensive care afdelingen. Op de IC liggen voornamelijk patiënten die acuut zijn opgenomen. De aandachtsgebieden zijn:

Samenwerking met andere centra

Wij werken samen met:

Wetenschappelijk onderzoek

Op onze IC doen wij onderzoek naar onder andere voeding en bewegen, bloedvergiftiging (sepsis), IC nazorg en revalidatie. We voeren ook regelmatig onderzoeken uit in samenwerking met andere (IC-afdelingen van) ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast neemt onze IC deel aan de Nederlandse Intensive Care Evaluatie (NICE). In de NICE wordt anoniem data verzameld voor kwaliteitsverbetering en om onze resultaten te vergelijken met gelijkwaardige IC’s in Nederland.


Meer lezen

  • het intensive care magazine 'Intensief' (pdf, 6.178KB)
  • Bekijk de website van IC connect, de patiëntenvereniging voor IC patiënten