Intensive care

Komt u een patiënt op de IC bezoeken? Dan zijn er een aantal dingen die u moet weten.

Eerst aanbellen

Bel eerst aan voordat u naar binnen gaat. Er kunnen acute situaties zijn op de IC. Dan moet het bezoek soms even wachten. Zodra u naar binnen kunt, doet iemand de deur voor u open. U vindt de bel naast de toegangsdeuren van de IC. Schakel uw mobiele telefoon uit. De mobiele telefoon kan de medische apparatuur ontregelen.

Op bezoek

Lees voor uw bezoek aan ons ziekenhuis alle informatie over de bezoektijden en bezoekregels. 

Kind(eren) mee op bezoek

Als de bezoekregels het toelaten dat ook kinderen op bezoek mogen komen, is het goed uw kind(eren) voor te bereiden op het bezoek aan de intensive care. Dit kan door middel van het fotoalbum.   

Familiekamer

U kunt gebruikmaken van een familiekamer. Pak gerust een kopje koffie of thee. Ook staat er een computer die u mag gebruiken.

Contactpersoon

Vanwege de privacy van de patiënt, geven wij geen informatie aan derden. Informatie over de patiënt geven wij alleen aan de contactpersoon van de patiënt. Deze persoon is aangesteld door de familie van de patiënt. U kunt bij hem of haar vragen naar de gezondheidstoestand van de patiënt.

Geluidssignalen

U hoeft zich geen zorgen te maken als u een geluidssignaal hoort aan het bed van de patiënt. De verpleegkundige kent de betekenis van het geluidssignaal en weet hoe te handelen.

Geen bloemen, wel kaarten

Neem geen bloemen of planten mee voor de patiënt. Water en elektrische apparatuur gaan niet samen. Bovendien is er op de IC geen ruimte voor bloemen en planten. Een kaart of een foto mag natuurlijk wel.

Communicatie met de patiënt

Communicatie met een patiënt op de IC kan lastig zijn. Bijvoorbeeld als iemand aan de beademing ligt, verward is of nog erg zwak is. Om de communicatie te vereenvoudigen, hebben wij een aantal iPads met een speciaal communicatieprogramma. Ook zijn er letterborden en platen met pictogrammen. De verpleegkundige kan u helpen bij het gebruik.

Begeleiding

Wij werken nauw samen met de afdelingen geestelijke verzorging en medisch maatschappelijk werk. Wilt u spreken met een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker? Geef dit dan aan bij de verpleegkundige.

Gesprek met de arts

Heeft u vragen? Vraag dan aan de verpleegkundige om een gesprek met de arts. Soms kan de arts ook vragen om een gesprek met u. Bijvoorbeeld over nieuwe bevindingen en de verwachtingen voor het herstel. De situatie kan emotioneel zijn. Bereid zo’n gesprek daarom goed voor. Schrijf vragen van tevoren op. De gesprekskaart IC (pdf, 126KB) is daarvoor een hulpmiddel. En neem vooral iemand mee naar het gesprek, want 2 horen meer dan 1.