Intensive care

Patiënten die op de intensive care hebben gelegen, zijn ernstig ziek geweest. Voor hen is er IC nazorg. Bij dit zorgtraject volgen we patiënten met een wekelijks overleg. En met een nagesprek op de verpleegafdeling en een nagesprek op de polikliniek bij 3 maanden na ontslag. Ex-patiënten en hun familieleden kunnen hieraan meedoen.

Herstel na een IC opname

Veel patiënten hebben nog allerlei klachten na hun opname op de intensive care. Dit kunnen lichamelijke en geestelijke klachten zijn. Zoals spierzwakte, gewichtsverlies, geheugenproblemen of slaapstoornissen. We merken ook dat patiënten die verward zijn, daar nog erg mee bezig kunnen zijn. Daarnaast moeten patiënten revalideren om hun oude conditie zo veel mogelijk terug te krijgen.

Nazorg na een IC opname

Een opname op een IC is niet niks. Daarom zorgt Ziekenhuis Gelderse Vallei voor nazorg. Het nazorgtraject richt zich op patiënten die langer dan 2 dagen op de IC hebben gelegen. Het traject bestaat uit:

 • een bezoek van de consultatieve intensive care verpleegkundige (CIV)
 • een bezoek van de IC revalidatie coördinator
 • adviezen over revalidatie aan het behandelteam van de verpleegafdeling
 • een uitnodiging voor de IC nazorg polikliniek

Bezoek van de CIV (consultatieve intensive care verpleegkundige)

Minimaal de eerste 24 uur na ontslag van de IC heeft de consultatieve intensive care verpleegkundige contact met verpleegkundigen van de verpleegafdeling. Er wordt in de gaten gehouden of uw gezondheid stabiel blijft. Niet altijd komt deze verpleegkundige zelf bij u langs: soms is telefonisch overleg voldoende (of u slaapt bijvoorbeeld als de CIV langs komt).

Bezoek van de IC revalidatie coördinator

Afhankelijk van de tijd dat u verblijft op de intensive care, komt één van de coördinatoren IC revalidatie bij u langs op de verpleegafdeling. Zij maakt met u een afspraak om te bespreken hoe het met u gaat en uitleg geven over de IC opname en uw revalidatie. Er wordt gekeken wat u nog nodig heeft om zo snel en goed mogelijk te kunnen herstellen.

Advies over herstel en revalidatie

Elke week bespreekt een grote groep zorgverleners iedere patiënt die langer dan 2 dagen op de IC heeft gelegen. Deze groep geeft adviezen over uw herstel en revalidatie. Ze letten daarbij ook op wat uw familieleden nodig hebben. Zij hebben immers ook veel meegemaakt. Vaak kunnen zij wat extra ondersteuning of advies goed gebruiken.

Uitnodiging voor de IC nazorg polikliniek

Circa 3 maanden na het ontslag van de IC krijgt u een uitnodiging voor de IC nazorg polikliniek. Dit bezoek bestaat uit gesprekken met een IC-fysiotherapeut, een IC-verpleegkundige en een IC-arts. Tijdens deze gesprekken beantwoorden wij vragen. En we bekijken psychische en lichamelijke klachten. Als het nodig is, maken we een vervolgafspraak. Of we verwijzen u door naar een andere specialist. Na deze gesprekken heeft u de mogelijkheid om de IC te bezoeken. Zo kunt u zien waar u gelegen heeft.

Uw mening is waardevol voor ons

Wij waarderen het als u een familielid of begeleider meeneemt naar de afspraak op de IC nazorg polikliniek. Hun aanwezigheid en inbreng kan waardevol zijn voor u en voor ons. Ook horen wij graag uw ervaringen. Daarmee kunnen wij onze zorg op de IC verbeteren.

'Ik vertelde een IC-verpleegkundige waar mijn afscheidsbrief was te vinden'


Meer lezen

 • het intensive care magazine 'Intensief' (pdf, 6.178KB)
 • bekijk de website van IC connect (patiëntenvereniging voor IC patienten)

Bekijk onze video IC-nazorg


Presentatie symposium IC-nazorg en revalidatie in de regio Gelderse Vallei

 • Diëtetiek: opgegeten door de IC (pdf, 822KB) | Mirjam Hoverda, diëtist Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sandra van Loenen, diëtist Norschoten
 • Fysiotherpaie: de hele opname doorgefietst (pdf, 2.727KB) | Fraukje Govers, Steffi Poortinga, Bert Strookappe
 • Patiëntencontact: het IC café (pdf, 902KB) | Yvonne Swaen, gespecialiseerd IC verpleegkundige Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Netwerk: IC Nazorg en Revalidatie Gelderse Vallei (pdf, 1.859KB) | Marijke van der Steen, intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei en coördinator IC-nazorg en revalidatie
 • Revalidatie (pdf, 2.419KB) | Annet Geesken, revalidatiearts, Marleen Koster, specialist ouderengeneeskunde in opleiding en Anna-Katrien Broeders, ergotherapeut Klimmendaal
 • IC: komt een IC-patiënt bij de dokter (pdf, 743KB) | Marijke van der Steen, intensivist Ziekenhuis Gelderse Vallei en coördinator IC-nazorg en revalidatie
 • Medische psychologie: psychologische (na)zorg voor IC-patiënten (pdf, 1.196KB) | FLoris Kuipéri, klinisch neuropsycholoog en Coby Marchal, maatschappelijk werkende Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Delier op de intensive care (pdf, 1.996KB) | Martijn Grotenhuis, geriater en Marleen van Dijk-Vonderhorst, verpleegkundig consulent geriatrie Ziekenhuis Gelderse Vallei

 • Afspelen
  Video van IC Connect: Het Post Intensive Care Syndroom
  Afspelen
  Video van IC Connect: Delier op de intensive care
  Afspelen
  Video van IC Connect: IC-verworven spierzwakte
  Afspelen
  Video: Gesprekskaart intensive care (IC)
  Afspelen
  Video: Eiwit en herstel
  Afspelen
  Video: Beweeg u fit