IC-nazorg en revalidatie

Nazorg

De nazorg na een IC-opname is cruciaal bij het terugkeren in de maatschappij. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende disciplines uit de 1e, 2e en 1,5 lijns zorg de zorg in de keten goed op elkaar afstemmen. 

Meer informatie over IC-Nazorg vindt u hier.