IC café

Het IC-café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten en hun familie. Bij het IC-café kunnen ze lotgenoten ontmoeten en praten over hun ervaring betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling en over de periode daarna.

De avond wordt georganiseerd aan de hand van een thema welke we op de avond kort bespreken, denk hierbij aan Post intensive care syndroom (PICS) of Post traumatische stress stoornis (PTSS), maar ook voeding en bewegen. Bij elk IC-café is een deskundige aanwezig en delen ervaringsdeskundigen hun verhaal. Dit alles gebeurt onder het genot van een kopje koffie/thee of drankje.

IC café

Regelmatig organiseert IC Connect een IC café. Het IC café is een trefpunt voor voormalig IC-patiënten en hun naasten. Onder het genot van een kopje koffie of thee staat elke keer een gespreksonderwerp centraal.

Voor wie

De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in Ziekenhuis Gelderse Vallei opgenomen zijn geweest.

Locatie

  • Zorg en wooncentrum Bethanië
  • Platteelhof 3
  • 6711 JK Ede

Tijd

Inloop vanaf 19.00 uur. Start bijeenkomst om 19.30 uur.

Data en onderwerpen

Video's

Afspelen
Video van IC Connect: Het Post Intensive Care Syndroom
Afspelen
Video van IC Connect: Delier op de intensive care
Afspelen
Video van IC Connect: IC-verworven spierzwakte
Afspelen
Video: Gesprekskaart intensive care (IC)
Afspelen
Video: Eiwit en herstel
Afspelen
Video: Beweeg u fit